Anketa pro 3

02. Června 2005 - Jana Jelínková
02 Čer

Dotaz: Co vás nejvíce překvapilo během vládní krize?

p. Vlasák
Oldřich Vlasák
poslanec EP, předseda SMO ČR
Řekl bych, že to bylo úpěnlivé držení se postů a že vláda prokazatelně neobhájila svou funkci se všemi svými povinnostmi a přesto setrvávala dále ve funkci. To je jedna věc. Druhá věc je, že neexistují v ČSSD ochranné mechanizmy, které by okamžitě zasáhly a v podstatě tuto změnu nějakým způsobem vyvolaly. Další věcí, která mě velmi překvapila je, že „nejpravicovější“ subjekt trojkoalice nejvíce lpěl na tom, aby zůstal co nejdéle u moci, včetně jejího čelního představitele, který tím vlastně prokázal, že mu nejde vůbec o ČR ani o její pozici, ale pouze o posty a udržení se u moci.


Jan Bauer
poslanec PS PČR
Já mám možná výhodu, že jsem prošel celou komunální a krajskou politickou sférou a následně se dostal do té parlamentní. Na základě toho si myslím, že lidé mají přirozený instinkt, aby rozeznali, dokonce i bez hlubší znalosti problému, co je správné a co ne. Jsou to sice nikde nedefinované, ale všeobecně uznávané hranice, dané i v rámci spravování věcí veřejných. Přímo mě šokuje, že vláda, včetně bývalého premiéra, nebyla schopna tyto hranice respektovat, že je překročila tak nehorázným způsobem. Bezpochyby to bude mít dopad i na danou politickou stranu.


Petr Robejšek
politolog, ředitel Haus Rissen
Překvapila mě tvrdohlavost, s jakou vládnoucí strany přehlížely, ze jsou pouze zaměstnanci voličů. Ve skutečnosti jsou placeni za službu národu a nikoliv za službu jejich vlastním zájmům. Politik, který není schopen tento fakt pochopit, se minul povoláním.