Sněmovna projednává novelu zákona o důchodovém pojištění

18. července 2005 - Lubomír Suk
18 Červ

V únoru předložili poslanci ODS sněmovně návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl umožnit lidem pobírajícím částečný invalidní důchod souběžný neomezený výdělek. Jde o to, že osoba, které byl přiznán částečný invalidní důchod v konkrétní výši, si může přivydělat omezenou částku. Současná právní úprava však České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ukládá povinnost vypočíst výši příjmu, který smí být v souběhu s částečným invalidním důchodem realizován. Tím vznikají dva nežádoucí efekty, které je vhodné odstranit. Za prvé je ČSSZ vždy počátkem roku paralyzována zcela neefektivním vypočítáváním maximální výše povoleného příjmu částečně invalidních důchodců a případným krácením či odebíráním důchodů u těch, kteří se do limitu kupodivu nevešli. Za druhé většina částečně invalidních důchodců si buď svůj příjem upraví tak, aby nepřesahoval povolený limit, nebo přesune převyšující část příjmu do šedé zóny. Když oba tyto efekty sečteme, je nabíledni, že máme na jedné straně zbytečné náklady na výkon administrativy ČSSZ, na straně druhé pak ve své podstatě nutíme lidi obcházet toto opatření, a to vše kvůli několika odebraným či kráceným částečným invalidním důchodům.

Zákon má ještě jeden neblahý sociální dopad, který musím zmínit. Dnes je to totiž tak, že každý částečně invalidní důchodce, jenž bude krácen na důchodu nebo mu bude důchod odebrán, jej může získat zpět až po roce, kdy bude opět ČSSZ vyhodnocovat jeho příjmy. Co se však stane, když onen člověk přijde o práci? Zůstane zcela bez příjmů! Pak to však stejně zaplatí stát, který mu musí vyplácet životní minimum a další dávky.

A tak si myslím, že bude ze všech úhlů pohledu výhodnější povolit všem částečně invalidním důchodcům vydělat si tolik, kolik jim jejich zdravotní stav a šance sehnat zaměstnání dovolí. A stát na tom může nakonec i vydělat, protože se mohou zvýšit odvody na daních, sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Proto jsme navrhli uvedenou novelu zákona a doufáme, že tyto racionální argumenty pochopí i naše vládní strany a návrh podpoří i v druhém a třetím čtení. A na závěr si neodpustím jednu podstatnou poznámku. Právě v případě těchto spoluobčanů je na místě vysoká míra solidarity, neboť jejich schopnost vydělávat je omezena zdravotním stavem, na rozdíl od těch, kteří pracovat mohou, a přesto velice často nepracují.