Meziparlamentní delegace EP v Japonsku

18. července 2005 - Jaroslav Zvěřina
18 Červ

Zástupci delegace Evropského parlamentu pro Japonsko byli vysláni do Tokia na již 26. meziparlamentní konferenci Japonsko – Evropská unie. V čele delegace byl Georg Jarzembowski, německý poslanec Evropského parmalentu (CDU).

Vlastní konference se konala ve třech pracovních dnech v budově japonské Sněmovny reprezentantů (dolní komora japonského parlamentu). Vedoucím japonské delegace byl pan Taro Nakayama, poslanec vládní Liberálně-demokratické strany. Tématy našich diskusí byla mezinárodní politická a bezpečnostní situace ve světě, ekonomické vztahy, a samozřejmě vzájemná spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a Japonským císařstvím. Zástupci obou delegací navštívili tokijskou soukromou univerzitu Keio, jednu z nejstarších v zemi. Toto vysoké učení založil kdysi významný japonský filozof a pedagog Yukichi Fukuzawa. Hojně navštívené besedě dominovalo téma ústavní smlouvy EU. Studenty zajímalo, proč ústava, a proč právě teď. Zajímali se o nejrůznější konsekvence současného ratifikačního procesu. Položili i zásadní otázku, co bude, když nebude ústava. Většina delegátů samozřejmě držela většinovou „basu“ EU o tom, jak je ústavní smlouva důležitá a pozitivní. Jen já jsem si dovolil polemiku s ústavou a poukázal jsem na rizika evropského politického konstruktivismu. Upozornil jsem na to, že největších dosavadních úspěchů a největšího rozmachu dosáhla Evropská unie prokazatelně bez ústavní smlouvy. Ústava zbytečně urychluje procesy, které možná v budoucnosti opravdu nastanou, zatím však nelze předvídat kdy. Zrod evropského politického národa není možné zkonstruovat geniálními texty, musí se realizovat v hlavách a v srdcích lidí, a do toho má EU ještě daleko. Zdálo se mně, že rozhodně nejsem publikem nepochopen.

Problémem japonského školství na všech stupních se zdá být nedostatek žáků a studentů. Týká se prý i škol vysokých, které se proto snaží hledat studenty i v zahraničí. Japonská vláda i japonské podniky vypisují poměrně hodně studijních stipendií pro zahraniční studenty. Úroveň zdejších univerzit je velmi vysoká, a proto mohou být pro celý svět atraktivní. Nevýhodou je, že jen zcela vzácně se vyskytuje možnost studovat v jiném jazyce než v japonštině. Mladí lidé, kteří by se rádi o japonské vysokoškolské stipendium ucházeli, mají tedy jedinou možnost, začít studovat japonštinu.