Britské volby – realita a poučení

18. července 2005 - Jiří Kozák
18 Červ

2. června 2005 uspořádalo CEVRO seminář k výsledkům britských parlamentních voleb. V jeho rámci se tři hosté pokusili najít odpovědi na následující otázky: Co spojuje britské konzervativce a českou Občanskou demokratickou stranu? V čem se jejich postavení naopak liší? Proč vyhráli labouristé třetí volby za sebou? Jaká vlastně kampaň před britskými volbami byla? A jaké ponaučení si z ní může odnést česká pravice? 

Úvodní slovo přednesl Daniel Reisiegel, zástupce starosty městské části Praha 3, který se přímo účastnil kampaně britských konzervativců. Připomněl především své zkušenosti s velmi osobní kampaní, která pokračuje i během samotného hlasování.

Paralely v postavení britských konzervativců a české ODS hledal politolog a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas. Nejprve připomněl výsledky voleb a dotkl se několika zajímavých témat, která nastolily – zejména dalšího oslabení dvou největších stran. Konstatoval také to, že britská konzervativní strana ani po osmi letech v opozici nedosáhla plné konsolidace, a to jak v oblasti programu a politických vůdců, tak z hlediska komunikačního přístupu k veřejnosti.

Komunikační kampaně politických stran ve Spojeném království jsou považovány za jeden z nejlepších inspiračních zdrojů v oblasti politické reklamy vůbec. Nedávné britské parlamentní volby přinesly opět přehlídku moderních komunikačních postupů. Marek Buchta se ve svojí přednášce podrobně věnoval managementu kampaní jednotlivých politických stran, použití segmentačních technik, strategii jednotlivých kampaní i využitým komunikačním technikám. Součástí výkladu bylo i zamyšlení nad rozdíly v prostředí pro politickou komunikaci u nás a ve Velké Británii. Přes tyto rozdíly byla v britských kampaních nalezena řada inspirativních příkladů. Přednáška byla doplněna četnými ukázkami politických reklam, včetně audio-vizuálních spotů.

Semináře se zúčastnilo takřka čtyřicet osob, které po skončení úvodních příspěvků velmi živě diskutovaly jak o britské, tak také o domácí politice.