Pocta Ronaldu Reaganovi

18. července 2005 - Petr Sokol
18 Červ

Evropa si letos připomněla šedesáté výročí konce druhé světové války. Porážka nacismu však byla v zemích střední a východní Evropy rychle následována nástupem jiného totalitarismu, komunismu. A tak jsme na opravdovou svobodu museli čekat další více jak 40 let. Tím, kdo našemu opravdovému osvobození od nedemokratických režimů napomohl, byl tehdejší prezident USA Ronald Reagan.

CEVRO ve spolupráci s Regionálním klubem Mladých konzervativců v Plzni a s podporou Hanns Seidel Stiftung uspořádalo koncem května v Plzni mezinárodní konferenci, která vzdala hold neúnavnému bojovníku za porážku komunismu, skvělému republikánskému politikovi, prezidentu Reaganovi. Konference se konala po ukončení květnových oslav 60. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Záměrem organizátorů bylo symbolické propojení této události s odkazem velkého amerického prezidenta, který se stejně jako americká armáda za druhé světové války obrovskou měrou zasloužil o pád totality.

Hlavním hostem konference byl velvyslanec Spojených států amerických v ČR William J. Cabaniss. Ten ve své řeči připomněl, jak složitá byla doba osmdesátých let ve Spojených státech. Ronald Reagan dokázal obrátit špatný vývoj ekonomiky USA a nejen morálně, ale i ekonomicky podpořit tehdejší západní svět v boji s komunismem.

Prezident Euroatlantické rady Alexandr Vondra vzpomněl výtečných vlastností bývalého amerického prezidenta. Jeho osobnost byla podporou pro disidenty v boji s komunismem uvnitř států sovětského bloku.

Nižší daně – více svobody

Reagan se ve své zemi zasloužil o radikální snížení daní. Menší odvody státu a na to navazující potlačení role státu pomohly k rozšiřování svobody. Jak ve své řeči u;+vedl ředitel Občanského institutu Roman Joch, Reagan neustále posunoval hranice svobodného světa. Zdůrazňoval potřebu bránit svobodný svět, bojovat za jeho ideál. Každý člověk má zodpovědnost nejen za sebe, ale i za budoucnost svých dětí. I z toho pramení morální kredit, na kterém může demokratický svět stavět svůj boj s totalitní mocí.

Reagan ve svém boji s komunismem nebyl sám. Obrovskou podporou mu byla tehdejší ministerská předsedkyně Velké Británie Margaret Thatcherová. O jejich výjimečném vztahu mluvil poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon. Thatcherová byla Reaganovým spojencem v Evropě. Starý kontinent byl pro USA důležitý i z hlediska vojenského. Umístění raket středního doletu zdůraznilo převahu Západu a ještě více oslabilo sovětský blok.

Reagan ovlivnil mladou generaci

Velký vliv měla politika na tehdejší mladou generaci Spojených států. O svojí osobní zkušenost se do Plzně přijel podělit ředitel International Republican Institute pro střední a východní Evropu Jan Erik Surotchak. Začal nelehkým postavením tehdejších středoškoláků na začátku osmdesátých let. Drahý benzín, vysoká inflace znemožňující získat vlastní bydlení a velká nezaměstnanost podtrhovaly celkovou existenční nejistotu mladých Američanů. A „zatím, co Jimmy Carter hovořil o ‚blbé náladě‘, Reagan nám říkal, cituji: ‚Nejlepší dny Ameriky jsou stále před námi!“. Říkal nám, že když budeme tvrdě doma pracovat a postavíme se svým nepřátelům venku, dostaneme se z bordelu, v kterém jsme, a že je ochotný nás v tom vést.“ Jan Surotchak mluvil o nadšení, které Reagan dokázal v lidech probudit. Republikánská strana díky jeho osobě získala směr a Spojené státy pochopily, v čem je jejich síla a přednost.

Konference byla důstojnou vzpomínkou na jednu z nejvýraznějších osobností politiky 20. století. Osobní zážitky přednášejících, citáty Reaganových výroků a konkrétní příklady jeho kroků ukázaly účastníkům konference, jak výraznou osobností Reagan byl a jak důležitou úlohu v boji s komunismem sehrál.