Pardubice na mapě CEVRO

18. července 2005 - Daniel Petruška
18 Červ

Dne 24. května 2005 se v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích uskutečnilo diskusní fórum spolupořádané ­CEVRO. Bylo prvním z pravidelných setkání, jejichž cílem je umožnit veřejnou diskusi o tématech, která lidi zajímají a dotýkají se jejich běžného života. Fórum je zahájeno přednáškou na dané téma, přednášejícím bývá politik či akademik, který se specializuje na diskutovanou problematiku a který je následně k dispozici posluchačům. Pardubice se tak po Ostravě, Plzni a Praze stávají čtvrtým městem, kde se budou konat pravidelné diskuse.

První pardubické setkání mělo název „Aby právo nebylo k smíchu“ a přednášejícím byl JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec PČR a stínový ministr spravedlnosti ODS. Obsahem přednášky byla reforma justice, příprava nového občanského a obchodního zákoníku, řízení před obchodními rejstříky, konkurzy, kvalita soudů. JUDr. Pospíšil nastínil svoji představu reforem justice, kterým se věnuje teoreticky i prakticky. Snahou jeho týmu také je odstranit některé protichůdné zákonné normy a především zabránit nadbytečné tvorbě zákonů. I k tomu sloužila návštěva soudů v Pardubicích, kterou pan poslanec před diskusí absolvoval a na níž rovněž přišla řeč.

Během diskuse posluchače především zajímalo, jak dosáhnout rychleji soudního rozhodnutí a jak se bránit špatné práci soudců. Dále se dotazovali JUDr. Pospíšila na konkrétní kauzy.

Večer byl příjemný a každý dostal prostor bez zábran vyjádřit svůj názor. Věříme, že se v Pardubicích od podzimu stanou tyto večery pravidelnou součástí veřejného života.