Liberálně-konzervativní akademie 2004/2005

18. července 2005 - Ladislav Mrklas
18 Červ

První dvě červnové soboty se nesly ve znamení závěrečných zkoušek. Všichni zúčastnění posluchači nejprve úspěšně absolvovali písemný test, skládající se ze 20 otázek z oblasti ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, politického marketingu a práva. Následovaly obhajoby závěrečných esejí. Obhajoby vedli vybraní lektoři akademie. Všichni zúčastnění posluchači odevzdali velmi kvalitní eseje. Některé z esejí byly hodnoceny jako vynikající a budou publikovány v připravovaném sborníku.

Po obhajobách následovala slavnostní předávání diplomů. V Olomouci diplomy společně předávali předseda ODS Mirek Topolánek a místopředseda ODS a předseda CEVRO Ivan Langer. Ten spolu s ředitelem CEVRO Ladislavem Mrklasem pak předal diplomy v Praze. Přestože na obou místech byli absolventi z nejrůznějších koutů naší země, oba slavností večery se protáhly do nočních hodin.

Absolventi 2004/2005

Letošní akademii zdárně ukončilo celkem 50 posluchačů.

Pět dalších posluchačů se ze zdravotních či pracovních důvodů nemohlo zúčastnit závěrečných testů, nicméně počítají s tím, že studium ukončí v náhradním termínu.

Hodnocení akademie jejími absolventy

Na závěr akademie proběhla anonymní anketa mapující spokojenost absolventů s úrovní studia, jednotlivými kursy, programy a lektory.

Celková průměrná známka všech hodnocených parametrů dosáhla hodnoty 1,43. Úplně nejlépe dopadli lektoři Komunikace a veřejné prezentace, kteří získali průměrnou známku 1,1! Graf č. 1 ukazuje celkové hodnocení kurzů. Graf č. 2 ukazuje strukturu odpovědí na otázku, zda by posluchači doporučili akademii svým kolegům, přátelům a rodinným příslušníkům.

A zde jsou některé pochvalné i kritické výroky:

■ Byl jsem překvapen kvalitou lektorů, zejména po srovnání s jinými školeními.

■ Vysoká spokojenost! Někdy až nadšení (v mém věku už málo četný úkaz)

■ Všichni byli velmi kvalitní. Preferovala bych více příkladů z praxe.

■ Velmi užitečné. Chtělo by to vydat skripta.

■ Představoval bych si větší zastoupení kursu ekonomie. Hýbe světem a volebními preferencemi.

■ Vysoká úroveň – snad až příliš!

grafy

Absolventi mají zájem o bakalářské studium

Anketa také mapovala zájem absolventů o připravované bakalářské studium, které by CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie chtělo zahájit v akademickém roce 2005/2006. Drtivá většina z nich odpověděla kladně. Jenom deset procent respondentů takový zájem nemá.

Akademie 2005/6

Liberálně-konzervativní akademie bude dále pokračovat již od září. Nyní probíhá výběr posluchačů z více než 300 přihlášených uchazečů.

Seznam absolventů Liberálně-konzervativní akademie 2004/2005

Bartoň Jan, Bednář Martin Vladimír, Benedikt Jaromír, Bernkopf, Jaroslav, Černý Karel, Fifka Petr, Fuksa Bronislav, Hamza Pavel, Hanačík Radomír, Horáková Libuše, Hrindová Eva, Husa Martin, Janák Antonín, Jarolímková Jana, Jaroš Emil, Klíč Zbyněk, Korešová Tamara, Košťálová Doubravka, Králíková Djamila, Krmášek David, Kulhánková Martina, Kypetová Jaroslava, Lébl Miroslav, Malý Martin, Matějek Jan, Mencl Vojtěch, Morava Jan, Moravec Lukáš, Nepeřená Dagmar, Nevlud Vladimír, Novák Jiří, Olšovský Vít, Piskoř Jan, Plachá Helena, Pošíková Markéta, Prášil Milan, Raad Ahmad, Ráb Miloš, Reisiegel Daniel, Rozehnalová Gabriela, Sokolová Milada, Stodulka Tomáš, Svoboda Jan, Šifta René, Šrámek Petr, Šveda Harry, Tůma Daniel, Veselý Zdeněk, Vitha Jiří, Vondrys Pavel