Test - Politická geografie

18. července 2005 - René Šifta
18 Červ

1/Vlajku jednoho ze států světa tvoří pouze jednobarevný obdélník. O který stát se jedná?:

a)   Libérie

b)   Litva

c)   Libye

 

2/ Smlouva Velké Británie a Francie z roku 1904 o rozdělení sfér vlivu v Africe a Asii, která se později stala základem Trojdohody v I. světové válce, se nazývala:

a)   Mírová dohoda

b)   Vánoční dohoda

c)   Srdeční dohoda

 

3/ Bermudské ostrovy jsou zámořským územím:

a)   Velké Británie

b)   USA

c)   Austrálie

 

4/ Grónsko spadá pod státní moc:

a)   Norska

b)   Dánska

c)   Velké Británie

 

5/ Který z následujících států neleží na dvou kontentech?

a)   Indie

b)   Turecko

c)   Ruská federace

 

6/ Přiřaďte ke jménům současných států jejich dřívější názvy:

a) Etiopie                i)    Barma

b) Írán                     ii)   Habeše

c) Myanmar            iii)  Persie

 

7/ Stát Kuba se rozprostírá v souostroví:

a)   Malé Antily

b)   Cookovy ostrovy

c)   Velké Antily

 

8/ Který z následujících států není členem NATO?:

a)   Irsko

b)   Norsko

c)   Turecko

 

9/ V kterém z níže uvedených států Jižní Ameriky se nemluví španělsky?

a)   Venezuela

b)   Brazílie

c)   Argentina

 

10/ Před rokem 1948, kdy byl založen Izraelský stát, formuloval vůdce sionistů Theodor Herzl myšlenku vytvořit Židovský stát v jednom z afrických států? Ve kterém?

a)   Madagaskar

b)   Uganda

c)   Laos

 

11/ Ke kterému náboženství se hlásí na světě nejvíce lidí?

a)   křesťanství

b)   islám

c)   judaismus

 

12/ Nezávislý a svrchovaný stát Panama byl v dřívějších letech součástí kterého státu?

a)   Kongo

b)   Kolumbie

c)   Kanada

 

13/ Pojem „Západní civilizace“ nezahrnuje který z níže uvedených názvů?

a)   Evropa

b)   Amerika

c)   Kanada

d)   Grónsko

e)   Austrálie

f)    Nový Zéland

g)   Japonsko

 

14/ Jaké státní zřízení je v Lucembursku?

a)   knížetsví

b)   království

c)   velkovévodství

 

15/ Severní Korea a její forma státního zřízení bývá označována jako:

a)   parlamentní monarchie

b)   monarchistický komunismus

c)   prezidentská republika

 

16/ „Rok Afriky“ označuje období kdy Afrika v masovém měřítku obdržela od svých bývalých kolonizátorů možnost přístupu k vlastní svobodě a prosperitě. V kterém roce se tak událo?

a)   1948

b)   1973

c)   1960

 

17/ Název Čínská republika označuje?:

a)   pevninskou Čínu

b)   Tchaj-wan

c)   Singapur

 

18/ V roce 1991 z tehdejšího rozpadajícího se sovětského impéria vzniklo SNS (Společenství nezávislých států). Jak se příslušná zakládající dohoda označuje?

a)   Kyjevská

b)   Brestská

c)   Brestlitevská

 

19/ Skutečnost nebo situaci, kterou stát považuje za důvod svého vstupu do válečného konfliktu, se nazývá:

a)   casus belli

b)   status quo

c)   princip cizího prvku

 

20/ Jaké je státní uspořádání má Švýcarsko?

a)   konfederace

b)   federace

c)   unitární stát

 

 

 

Správné odpovědi:

1/c, 2/c, 3/a, 4/b, 5/a, 6/a-ii b-iii c-i, 7/c, 8/a, 9/b, 10/b, 11/a, 12/b, 13/g, 14/c, 15/b, 16/c, 17/b, 18/b, 19/a, 20/b

 

Stupnice správných odpovědí:

0–7/ Ještě dnes si vyvěste na viditelném místě mapu světa a studujte.

8–14/ Zlatý střední standard. Pro základní přehled o mezinárodní politické situaci stačí.

14–19/ Vášeň pro cestování a objevování poznatků o nových zemích je Vaší silnou stránkou. Gratuluji. Nacházíte se na počátku léta kdy je nejlepší možnost dále si rozšířit obzor.