Velká hra o daně z příjmů

29. září 2005 - Oldřich Vojíř
29 Zář

Sněmovna začala projednávat zákon o dani z příjmů. Navržený zákon zachovává stávající systém, jen mění daňové sazby (z 15 na 12 procent a z 20 na 19 procent, ostatní ponechává nezměněné). Je tedy zachován progresívní daňový systém a ještě více se prohlubuje. Rovněž se rozšiřují daňová pásma.

Další změna je dána přechodem z odpočitatelné položky na paušální slevu z daně (dříve poplatník ušetřil 5 až 12 tisíc korun dle sazby daně, nově se navrhuje všem sleva z daně 7 tisíc). Změna má za důsledek další prohloubení progrese. Sníží odvod daně mnoha poplatníkům (maximálně o čtyři tisíce korun za rok).

Lidem s příjmem nad 30 tisíc korun hrubého, což představuje asi 20 procent všech daňových poplatníků, se daně naopak zvýší. Do této skupiny spadají úředníci, lékaři, střední a vyšší vedoucí apod.

Je alarmující, že existuje velká skupina plátců s průměrnými a podprůměrnými příjmy, které vláda chce nalákat na svou stranu, ale nedává jim přitom šanci dostat se k průměru a nad průměr!

Vláda zákon vydává za průlomový. Ve skutečnosti kosmeticky upravuje systém a více prohlubuje rozdíl v platbě daní, čímž mezi lidmi vytváří větší rozdíly.

Oproti tomu se ODS snaží svými návrhy ulevit všem plátcům bez rozdílu příjmů a zvýšit paušální odpočet při podnikání osob samostatně výdělečně činných z navržených pásem na 80 procent všem uvedeným formám podnikání.

U tohoto zákona je více než jinde patrný rozdíl postojů pravice a levice. Opravdu nevidíme důvod pro rozdílné zdanění příjmů.

Prosazujeme, aby každý plátce zaplatil na dani z každé vydělané stokoruny jen patnáct korun. A výdělek, který by nepřesáhl (dle stávající úvahy) částku 72 tisíc korun za rok, by nebyl zdaněn. Výhodou rovné daně a jedné odpočitatelné položky je rovněž jednoduchost. Ta se také promítne do výkazů, které jsou dnes velmi složité a dlouhé.

Je nám opakovaně vyčítáno, že uvrhneme mnoho lidí do bídy, nebo že nejsme sociální. Ale každý, kdo si chce spočítat návrh rovné daně, tak to udělá. Zjistí, že se jeho pozice nezhorší, ale naopak, že má šanci si polepšit. Nikdo nechce zůstávat v bídě. Lidé touží po úspěchu a po lepší životní úrovni. Rovná daň takovou šanci nabízí a nikoho za úspěch netrestá.