CEVRO a volby v Polsku a Německu

29. září 2005 - Jiří Kozák
29 Zář

Čas do začátku důležité domácí volební kampaně rychle ubíhá. ODS má zodpovědnost vůči občanům vrátit důvěru v politiku a připravit reformy, na které vlády posledních let nemají odvahu. To ovšem znamená dokázat jasně vyhrát volby, což bez kvalitní volební propagace nejde. CEVRO se podílí a bude podílet na přípravě kampaně. Vedle dlouhodobého projektu Politický manažer profesionál jsou součástí přípravy také studijní pobyty vybraných zaměstnanců a politických reprezentantů ODS během kampaní našich zahraničních sousedů.

 
Studijní stáž v Polsku
Na první polovinu září připravilo CEVRO ve spolupráci se stranou Občanská platforma (PO) studijní stáž v Polsku. Během ní tři týmy členů ODS navštíví Vratislav, Krakov a Wrzesniu. Zde budou tyto týmy poznávat práci regionálních volebních štábů a strategii PO. Samozřejmě se také zapojí do dění přímo na ulici. Skupina, která se vydá do Wrzesni pak zažije atmosféru víkendové největší celopolské předvolební akce vůbec.

Zájem o akci mezi členy ODS mnohonásobně překročil kapacitu nabízených míst. Jakkoli se nám podařilo rozšířit počet osob, které se stáže mohou zúčastnit, nedokázali jsme ani zdaleka pokrýt poptávku. Při výběru účastníků rozhodovalo regionální zastoupení, přednost dostávali manažeři ODS. Jsme přesvědčeni, že účastníci stáže se o nabyté zkušenosti podělí s dalšími zájemci i členskou základnou. Každý tým také dostal za úkol připravit zprávu o své cestě a nabytých poznatcích.

Kromě již zmíněných skupin CEVRO do Polska vypravuje ještě další tým, který bude sbírat materiály napříč zemí a navštíví i hlavní stany PO a další pravicové strany Právo a spravedlnost ve Varšavě. Ze sebraných poznatků pak CEVRO připraví semináře.

 
Studijní stáž v Německu
Druhou stáž jsme připravili s německou Nadací Konrada Adenaura. Tato stáž se zaměří na volební kampaň CDU.

Zástupci hlavní kanceláře a regionálních manažerů Občanské demokratické strany se zapojí do práce volebních štábů v dolnosaském Hannoveru a Vechtě. Během tří dnů poznají práci lidí kolem důležitých kandidátů, jejich kontakt s voliči či komunikaci s médii.

Také do Německa míří pozorovatelský tým CEVRO, který bude sledovat především atmosféru kampaně ve východní části Německa, kterou s naší domácí politickou scénou spojuje řada věcí (např. silní komunisté).

 
Workshopy k německým volbám
Již v polovině září pak CEVRO pořádá ve spolupráci s výše zmíněnou nadací a hlavní kanceláří ODS workshop pro regionální manažery a politiky, zaměřený na budování moderních politických stran a na volební strategie německých stran pro volby 2006. Na něm vystoupí dva přední němečtí odborníci – prof. Joachim Veen, předseda představenstva Nadace Ettersberg, a Peter Radunski, někdejší hlavní volební manažer CDU, dnes politický konzultant.

K výsledkům voleb a nabytým zkušenostem z kampaní pak CEVRO uspořádá další semináře, které proběhnou v říjnu.