CEVRO na semináři k think tankům

29. září 2005 - Zbyněk Klíč
29 Zář

Ve dnech 5. a 6. září uspořádalo Americké informační centrum (AIC) při velvyslanectví USA v Praze seminář na téma Think tanky a jejich politický a ekonomický vliv, jehož se zúčastnili i zástupci CEVRO – ředitel Ladislav Mrklas a výkonný redaktor Zbyněk Klíč.

Dvoudenní seminář se ve své první polovině věnoval činnosti think tanků ve vnitřní politice. Hlavním hostem AIC byl James McGann z Foreign Policy Research Institute, který se problematikou think tanků dlouhodobě zabývá. McGann ve svém prvním proslovu nastínil základní charakteristiky a úlohy think tanků a jejich vývoj ve Spojených státech. Podle McGanna existuje na světě celkem 5000 think tanků, z toho více než třetina v USA, drtivá většina z nich pak vznikla po roce 1951. Po něm se dostal ke slovu Jiří Schneider, který souhrnně představil české think tanky. Nakonec se Břetislav Dančák zaměřil na financování Mezinárodního politologického ústavu (MPÚ). Uvedl, že MPÚ úzce finančně spolupracuje mj. s Masarykovou univerzitou, jež však do obsahové náplně jeho institutu nezasahuje.

Druhý blok prvního dne, moderovaný ředitelem CEVRO Ladislavem Mrklasem, byl vyhrazen případovým studiím. Jako první promluvil opět J. McGann, a to o činnosti amerických think tanků všech částí politického spektra při reformě amerického systému sociálního zabezpečení. Zbývající dva řečníci se zaměřili na středoevropský kontext. Petr Mach z Centra pro politiku a ekonomiku se vrátil k činnosti CEPu při prosazování konceptu rovné daně do programů a povědomí českých pravicových stran, zejména ODS. Grigorij Mesežnikov ze slovenského Inštitútu pre verejné otázky (IVO) pak představil širokou paletu činnosti IVO, jež přispěla k vítězství slovenských demokratických sil ve zlomových volbách v roce 1998.

Druhý den semináře byl věnován působení think tanků v oblasti zahraniční politiky. Po J. McGannovi, nastolujícímu základní otázky tohoto ­výzkumu a upozorňujícímu na vzrůstající vliv amerických think tanků, vystoupili Petr Greger z Europlatform a Martin Bútora z IVO se svými příspěvky orientovanými na české, resp. slovenské podmínky pro působení think tanků. Oba zdůraznili, že tyto podmínky nejsou právě ideální.

V odpoledním panelu pak Baker Spring z Heritage Foundation demonstroval auditoriu vliv své organizace při prosazování konceptu raketové obrany do americké zahraniční politiky. Na závěr druhého dne, a tedy i celého semináře, vystoupil David Král s případovou studií o činnosti sdružethink tanky 1ní Europeum.


think tanky 2