Německo a parlamentní volby - TEST

29. září 2005 - René Šifta
29 Zář

1/Výsledky voleb jednoho spolkového státu ve Spolkové republice Německo přinutili současného kancléře Gerharda Schrödera ze strany SPD k podáni návrhu na vyslovení důvěry vládě a vypsání předčasných parlamentních voleb. Který to byl?
a)  Severní Porýní-Vestfálsko
b)   Porýní-Falc
c)   Meklenbursko-Přední Pomořansko

2/Kdo je hlavní kandidátkou na funkci spolkového kancléře SRN za stranu CDU (Křesťanskodemokratickou unii)?
a)   Angela Merkelová
b)   Freya Kliereová
c)   Gudrun Ensslinová

3/Ve které spolkové zemi SRN má CSU svůj původ?
a)   Bavorsko
b)   Durynsko
c)   Hesensko

4/Jak se jmenuje současný prezident Spolkové republiky Německo?
a)   Franz Müntefering
b)   Horst Köhler
c)   Peer Steinbrück


5/
Kterou formou státního zřízení je charakterizována Spolková republika Německo?
a)   unitární stát
b)   konfederace
c)   císařství
d)   monarchie
e)   federace

6/Kolik spolkových států tvoří v současné době SRN?
a)   10
b)   4
c)   16

7/Které ze dvou níže uvedených spolkových států jsou hnacím motorem ekonomického hospodářství SRN?
a)   Bavorsko a Bádensko-Württembersko
b)   Brémy a Hamburk
c)   Sársko a Sasko

8/V německém systému politických stran byl až do začátku 90. let zastoupen institut tzv. 2,5 (dvouapůlté) strany, který se projevoval ve velké míře v povolebním období sestavováním nových vlád. Která ze stran disponovala pozicí "půlté", avšak klíčové, strany?
a)   Zelení
b)   FDP (svobodní demokraté)
c)   Strana demokratického socialismu

9/Kdo byl prvním politickým představitelem z řad CDU, zastávajícím funkci spolkového kancléře v období po II. světové válce?
a)   Konrad Adenauer
b)   Wilhelm Pieck
c)   Richard von Weizsäcker

10/V roce 1526 vstoupil poprvé na český trůn představitel Svaté říše římské národa německého. Kdo to byl?
a)   Karel Albert
b)   Ludvík III
c)   Ferdinand I. Habsburský

11/Na území dnešní Spolkové republiky Německo od roku 1949 do 1990 existovaly vedle sebe dva samostatné státy – NDR a SRN. Který z těchto států vznikl jako první?
a)   NDR
b)   SRN

12/Po vzniku Německé spolkové republiky se stal hlavním městem Bonn. V kterém státě se dnes nachází?a)   Braniborsko
b)   Sasko-Anhaltsko
c)   Severní Porýní-Vestfálsko

13/Německá demokratická republika byla socialistickým produktem centrálně řízené politiky z „Moskevského vedení“. V kterém roce se zdecimovaný lid východního Německa pokusil o povstání, které bylo potlačeno vojsky Sovětského svazu?
a)   1953
b)   1956
c)   1980

14/V rozmezí let 1871–1918, ohraničeném prusko-francouzskou válkou a vznikem tzv. Výmarské republiky, mělo tehdejší Německo formu vlády v podobě císařství s vládnoucím rodem Hohenzollernů. V jakém pořadí za sebou následovali tři císaři?
a)   Karel VI., Josef II. a Vilém II.
b)   Maxmilián II., Vilém I. a Vilém II.
c)   Vilém I., Friedrich a Vilém II.

15/V roce 1949 byla přijata ústava s názvem Základní zákon SRN. Který vyspělý stát se stal právní a politickou předlohou?
a)   Švýcarsko
b)   USA
c)   Kanada

16/Jedním z pilířů státní moci Německa je také prezident. Jaké ústavní postavení tradičně zastává?
a)   silné
b)   slabé
c)   velmi silné

17/Jak se nazývá institut, kdy Bundestag navrhne nového kancléře a požádá prezidenta, aby jej jmenoval, to vše v rozmezí ne dříve jak do 48 hodin?
a)   nouzový stav zákonodárství
b)   konstruktivní vyslovení nedůvěry
c)   výlučné zákonodárství spolku

Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/a, 4/b, 5/e, 6/c, 7/a, 8/b, 9/a, 10/c, 11/b, 12/c, 13/a, 14/c, 15/b, 16/b, 17/c, 18/b

Stupnice správných odpovědí:
0–6/ SRN je náš dlouholetý bezprostřední soused. Již kvůli tomuto hledisku byste se měli lépe a více zajímat o německé reálie.
7–12/ Zlatá střední cesta. Znáte i neznáte, tak jako v životě.
13–17/ Znalosti máte obdivuhodné. CEVRO Vás mělo vyslat na volby do SRN coby svého pozorovatele.