Září

29. září 2005 - Petr Sokol
29 Zář

M. Topolánek místopředsedou IDU
Ve dnech 17. až 18. července 2005 proběhlo ve Washingtonu jednání představitelů Mezinárodní demokratické unie (IDU). V závěrečný den setkání podepsal předseda ODS Mirek Topolánek tzv. Londýnskou deklaraci z roku 1983, na jejímž základě se stala ODS plnoprávným členem této významné světové organizace, sdružující středopravicové strany. Do této doby byla ODS pouze přidruženým členem. Mirek Topolánek byl následně zvolen jedním z místopředsedů IDU. Předseda ODS tak pokračuje ve stopách Václava Klause, který zastával stejnou funkci již v letech 1999 až 2002. Mirek Topolánek bude působit ve funkci místopředsedy IDU po dobu následujících tří let.
Na závěr dvoudenního summitu vydali šéfové pravicových stran společnou deklaraci odsuzující novou formu světového terorismu. Zároveň potvrdili své odhodlání i nadále úzce spolupracovat při rozvoji demokracie, ochraně svobody a lidských práv ve světě.
ODS je již od roku 1992 členem Evropské demokratické unie (EDU), která je regionální organizací IDU pro Evropu.

ODS k CzechTeku
ODS vznesla v souvislosti se zásahem proti CzechTeku požadavek, aby byl zásah důkladně prošetřen, a to ve všech okolnostech. Podle ODS musí být soukromé vlastnictví chráněno. ODS ale považuje policejní zákrok za nepřiměřený a vnímá ho jako demonstraci síly na základě politického zadání předsedy vlády Jiřího Paroubka.
ODS vyslovila svou nedůvěru v objektivitu vyšetřování iniciovaného ministrem vnitra Bublanem, který v této kauze prokazatelně lhal. Proto v Poslanecké sněmovně požádala o předložení „Informace vlády o policejním zákroku na CzechTeku“. Podle přístupu vlády v této věci byla ODS připravena iniciovat zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

ODS má volební štáb
Volební kampaň občanských demokratů bude řídit senátor Jiří Šneberger. Výběr bývalého plzeňského primátora je vyvrcholením práce sedmičlenného volebního týmu, který kolem předsedy ODS Mirka Topolánka působí již od jara. Jeho členy jsou například první místopředseda ODS Petr Nečas, ústecký hejtman Jiří Šulc či Topolánkův tajemník Marek Dalík.
J. Šneberger dvakrát vyhrál komunální volby v Plzni a poté zvítězil hned v prvním kole senátních voleb nad ministryní zdravotnictví Miladou Emmerovou (ČSSD).

Nominace lídrů do PS
Výkonná rada ODS se 10. září zabývala v Třešti na Jihlavsku zejména nominací krajských lídrů do Poslanecké sněmovny. Definitivní schválení kandidátek do PS proběhne podle rozhodnutí výkonné rady do 15. listopadu 2005
VR ODS nominovala v Třešti následující lídry: pro Prahu Jana Bűrgermeistera, pro Středočeský kraj Vlastimila Tlustého, pro Jihočeský kraj Miroslava Beneše, pro Plzeňský kraj Jiřího Pospíšila, pro Karlovarský kraj Miloše Pateru, pro Ústecký kraj Petra Gandaloviče, pro Liberecký kraj Tomáše Hasila, pro Královehradecký kraj Zdeňku Horníkovou, pro Pardubický kraj Alenu Páralovou, pro Jihomoravský kraj Václava Mencla, pro Vysočinu Miroslavu Němcovou, pro Zlínský kraj Petra Nečase, pro Olomoucký kraj Ivana Langera, pro Moravskoslezský kraj Martina Římana.
Mezi lídry je tedy možné najít jen dva úplné nováčky oproti roku 2002: ústeckého primátora P. Gandaloviče a náměstka pražského primátora Jana Bűrgermeistera. Ti před 4 lety vůbec nekandidovali, stejně jako superlídr M. Topolánek, který byl v době posledních voleb senátorem. Poslanci T. Hasil a J. Pospíšil kandidovali před 4 lety na druhém místě kandidátek a nyní postoupili na lídry. Z. Horníková byla na kandidátce v roce 2002 ještě dále, ale do Sněmovny jí vynesly preferenční hlasy voličů. Ostatní lídři si své postavení na čele kandidátky již vyzkoušeli před 4 lety.
Výkonná rada ODS schválila zároveň celostátním lídrem ODS pro volby do Poslanecké sněmovny Mirka Topolánka, který bude kandidovat za region Praha.

Kauza Unipetrol
VR ODS považuje kauzu privatizace Unipetrolu za mimořádně závažnou. Sociálnědemokratická vláda, která se nesnaží rychle a věrohodně objasnit pozadí celého skandálu, svým přístupem nadále prohlubuje nedůvěru občanů ČR ve standardní postupy demokratického politického systému a poškozuje pověst ČR v zahraničí. Za klíčové otázky považujeme, zda byly v privatizaci Unipetrolu vyplaceny provize ve výši 1,2 miliardy korun, o kterých hovoří polská prokuratura, zda polovina těchto provizí byla vyplacena českým subjektům, a pokud ano, tak kterým?
Z těchto důvodů navrhne ODS v Poslanecké sněmovně PČR zřízení vyšetřovací komise.
VR ODS dále žádá důsledné vyšetření případu „Pět na stole v českých“. Podle ODS se jedná o skandální případ korupce, kterou se snaží ČSSD, Stanislav Gross a Jiří Paroubek zamést pod koberec.
ODS vyzývá Jiřího Paroubka, aby jasným a přesvědčivým způsobem objasnil, za jakým účelem poslal svého vedoucího úřadu Zdeňka Doležela do Polska za premiérem Belkou a zda se Jacek Spyra podílel na financování některých aktivit spojených s působením rodiny předsedy sociálních demokratů Stanislava Grosse.
ODS očekává, že se příslušné vyšetřovací orgány začnou touto kauzou neprodleně zabývat a přispějí k objasnění všech výše uvedených podezření.