SEMINÁŘ KE ZDRAVOTNÍ POLITICE EU

26. října 2005
26 Řij

Dne 20.října 2005 uspořádalo CEVRO ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu z frakce EPP-ED Milanem Cabrnochem seminář Zdravotní politika Evropské unie. Seminář se uskutečnil ve Vlašském dvoře v Kutné  Hoře.

Semináře ke zdravotní politice se zúčastnilo několik ředitelů nemocnic, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, zástupci pojišťoven a dalších institucí činný v oblasti poskytování zdravotní péče.

Jako přednášející se semináře zúčastnil MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec EP za frakci EPP-ED, PhDr. Lucie Antošová z Fakulty sociálních věd UK a Tomáš Julínek, stínový ministr zdravotnictví za ODS.

Jako první vystoupil Milan Cabrnoch se svým příspěvkem k roli Evropského parlamentu při řízení zdravotnické politiky. Upozornil na několik norem, které EP v  přijal v letech 2004-2005:

-         nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické léčení,
-         novela směrnice o některých aspektech pracovní doby,
-         směrnici k ochraně před optickou radiací a službám na vnitřním trhu,
-         zprávu k modernizaci zdravotnických systémů a mobilitě pacientů

Za důležité označil rozlišení mezi nemocniční a mimonemocniční péčí, které je podstatné při určování sazeb či nutnosti autorizace domácí zdravotní pojišťovnou. V závěru se vyslovil pro fungování mezinárodní spolupráce, která je pro kvalitní zdravotnictví EU důležitá. „Žádná země nemá uspokojivé řešení sama pro sebe, není proto důvod věřit, že dovedeme vymyslet uspokojivé řešení pro celou Evropskou unii. Je proto nutné zachovat národní systémy,“ konstatoval Milan Cabrnoch.

Druhou vystupující byla PhDr. Lenka Antošová z FSV UK, která se věnovala tvorbě hrubého domácího projektu zdravotnickým sektorem. Jako první zmínila více než pětiprocentní příspěvek zdravotnictví HDP v zemi a vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kteréžto prvky jsou ovšem bržděny nízkou efektivitou práce a přílišnou regulací zdravotnictví. Jako lék pro české zdravotnictví doporučila aplikaci principu nabídky a poptávky, které přispějí k většímu tlaku na kvalitu a efektivnost zdravotní péče, stejně jako je nutný konkurenční tlak okolních zdravotnických systémů.

 Jako poslední se ujal slova stínový ministr za ODS MUDr. Tomáš Julínek s příspěvkem k možné reformě lékařské péče v České republice. Na začátek představil současný stav zdravotnictví v České republice, který je negativně ovlivněn zrychlujícím stárnutím populace, vysokým zadlužením a zároveň nemožnosti tento stav dále řešit prostřednictvím  veřejných prostředků. K zabrždění růstu zadluženosti zdravotnictví je dle T.Julínka nutné vytvoření jasných pravidel, posílení konkurenčního prvku a kontrolované zvýšení spoluúčasti občanů. Cílem jeho reformy má být možnost občanů vybírat si zdravotní péči, zefektivnění trhu zdravotnických služeb a zajištění dlouhodobé rovnováhy mezi příjmy a výdaji.

 Tento seminář byl druhým dílem širšího cyklu besed k sociální a zdravotnické politice EU, pořádané naší institucí a poslancem EP Milanem Cabrnochem. V říjnu se v Pardubicích uskutečnil seminář k Politice zaměstnanosti a 21.října se na Kladně koná závěrečný díl k sociální politice EU. Ke všem třem konferencím jsou vydávány publikace, v nichž jsou shrnuty příspěvky všech vystupujících,“ řekl ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.