Předvolební kampaň CDU v dolnosaském Hannoveru

27. října 2005 - Michaela Novotná
27 Řij

Ve dnech 7. až 9.září 2005 se někteří zaměstnanci ODS zúčastnili studijní stáže v Německu, konkrétně v Hannoveru a Vechtě v Dolním Sasku. Uskutečnila se na základě spolupráce nadace Konrad Adenauer Stiftung a CEVRO. Cílem pobytu bylo seznámit se s volební kampaní CDU a mít možnost porovnat její průběh a úroveň s kampaní ODS. V Hannoveru byla tříčlenná skupina (Pavel Vilím, regionální manažer Ústecka, Karel Coufal, organizační ředitel ODS a Michaela Novotná z Politického a analytického odd. HK ODS) přijata Thomasem Etzmussem, zemským manažerem dolnosaské organizace CDU.

Organizačně byla celá stáž velmi dobře připravena. Jednotlivé akce na sebe navazovaly a měly logický sled: od teoretického seznámení se s hlavními rysy a prostředky předvolební kampaně CDU, přes návštěvu pouličních mítinků, shromáždění s početnou účastí kandidátů z daného regionu a čestnými hosty (např. ministr zemské vlády CDU ze Severního Porýní-Vestfálska), až po účast v tiskové místnosti během přímého televizního vysílání „volební arény“ s Angelou Merkelovou v Göttingenu. Jak bylo zdůrazňováno, přípravě „volební arény“ byla věnována velká pozornost především v otázce výběru účastníků, kteří měli tvořit průřez německé společnosti. I přes snahu o její oživení vkládáním vcelku vtipných kvízů však celkově působila „aréna“ uměle, bez spontánnosti kladených otázek.

Co se týče prostředků předvolební kampaně, nejsou mezi CDU a ODS téměř žádné rozdíly, až na několik výjimek vycházejících z rozdílných zvyklostí nebo legislativy (např. způsob využití billboardů či většího počtu kandidátek). Na kampani se aktivně podíleli vedle kandidátů a jejich týmů také politici na komunální úrovni. Při stanovení předvolební kampaně položila CDU velký důraz na přípravu, provedení a vyhodnocení předvolebních analýz, na jejichž základě připravila negativní kampaň kritizující dosavadní vládní politiku SPD. Zároveň se rozhodla pro vedení otevřené předvolební kampaně, ve které chtěla přesvědčit voliče o nutnosti provedení ekonomických reforem a úspor či tolik potřebné zjednodušení daňového systému. Úspěch této otevřené kampaně byl snížen návrhem rovné daně předloženým profesorem Kirchhofem v okamžiku vrcholící kampaně, který ovšem nebyl ve volebním programu CDU představen. Nepřipravenost té­to otázky byla patrná z reakcí některých kandidátů, kteří na mítincích a shromážděních tento návrh nepodpořili.