Třetí ročník Akademie zahájen

27. října 2005 - Zbyněk Klíč
27 Řij

O víkendu 15. a 16.října byl v sídle CEVRO zahájen za účasti více než třiceti účastníků z celých Čech třetí ročník Liberálně-konzervativní akademie (LKA), jednoročního mezioborového studia ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, politického marketingu, práva, komunikace a veřejné prezentace. Letos se počet zájemců o studium LKA opět navýšil, přijata však mohla být pouze pětina z nich.

Ještě než byl zahájen úvodní seminář, vystoupil ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který všechny přítomné, včetně několika členů KDU-ČSL, přivítal, popřál mnoho úspěchů ve studiu a zároveň upozornil na rozbíhající se projekt CEVRO institutu, tříleté akreditované bakalářské studium, které bude na Akademii navazovat. Prvního bloku přednášek se zúčastnil i zástupce partnera CEVRO, projektový manažer Konrad Adenauer Stiftung v Praze ing. Milan Šimůnek, který též popřál studentům mnoho zdaru. Na přípravě Akademie spolupracovala i frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED)v Evropském parlamentu.

Hned první z osmi bloků, konajících se jedenkrát měsíčně v Praze a Olomouci, přinesl účastníkům dvoudenní program. V jeho rámci vystoupila v sobotu dvojice PhDr. Jiří Frgal – ing. Hana Svobodová se seminářem ke komunikaci a veřejné prezentaci. Jeho cílem bylo seznámit posluchače s tím, co je vhodné při veřejném vystupování, při jednání a všeobecně při komunikaci s druhým.

Druhý den byl věnován politickému marketingu v podání ing. Marka Buchty. Jeho tři devadesátiminutové prezentace přinesly celou řadu užitečných poznatků z oblasti politické reklamy: kromě základních zákonitostí politického marketingu, vhodnosti a užitečnosti využívání různých druhů kampaně, způsobu zkoumání preferencí a jiných se M. Buchta dostal i k ukázkám konkrétních prvků kampaně použitých při nedávných volbách v Polsku, Německu i Velké Británii.

Stejnou strukturu jako v Praze, měl i dvoudenní program LKA v Olomouci, který se uskutečnil po uzávěrce tohoto čísla. Toho se zúčastnilo opět více než třicet zájemců z celé Moravy.

Další přednáškový cyklus Liberálně-konzervativní akademie se uskuteční 19., respektive 26. listopadu v Praze. Tentokrát se bude věnovat mezinárodním vztahům.Akademie
V prvním blokku přednášek se PhDr. Jiří Frgal a ing. Hana Svobodová věnovali komunikaci a veřejné prezentaci

Akademie1
Neděle patřila politickému marketingu v podání ing. Marka Buchty

Akademie2
Cestu na první kurz LKA si n ašlo více než třicet účastníků