Poučení z voleb u sousedů

27. října 2005 - Jiří Kozák
27 Řij

CEVRO má tradičně dobré vztahy se zahraničními think tanky i politickými stranami. Praktickou ukázkou této spolupráce byly zářijové stáže členů ODS a spolupracovníků CEVRO v Polsku a Německu během volební kampaně.

 
Zájem byl příjemným příslibem
Účast na stážích CEVRO nabídlo všem členům ODS. Sešlo se nám osmkrát více přihlášených, než jsme mohli vyslat. Po dohodě s PO se nám podařilo rozšířit tým alespoň o několik osob. Při výběru jsme dbali na rovnoměrné zastoupení krajů, z pochopitelných důvodů jsme upřednostňovali přihlášené manažery. Počet přihlášených rozhodně dokázal, že členům ODS není osud voleb lhostejný.

 
Polský maratón
Občanská platforma (PO), v závěrečném volebním zúčtování druhá nej­silnější strana, přijala postupně čtyři delegace vyslané CEVRO. První dvě delegace zamířily do volebních štábů kandidátů v Krakově a Vratislavi. Jejich čtyřdenní cesta začala 8. září. Na programu bylo setkání s kandidáty PO, volebním štábem, ale samozřejmě také účast v kampani přímo na ulici. Postřehy účastníků přináší CEVRO REVUE na jiné stránce. Tým šesti moravských členů ODS tak poznal kampaň v Krakově. Práci volebního štábu ve Vratislavi měli možnost pozorovat čtyři delegáti.

Od 16. září se městečko Wrzesznia tradičně proměnilo ve „stát ve státě“. Pravidelně před volbami se zde konají jakési volby nanečisto, kde se prezentují všechny kandidující strany. V pokusných volbách se pak ukáže, kdo má největší šanci o týden později uspět. I zde mělo CEVRO čtyřčlennou delegaci.

Poslední součástí polského maratónu byla návštěva odborného týmu CEVRO ve varšavských centrálách nejen PO, nýbrž také vítěze voleb – strany Právo a spravedlnost (PiS). Na programu byla také setkání se členy realizačních týmů obou stran, kteří připravili opravdu bohatý pracovní program. Členové týmu CEVRO měli také možnost několik hodin osobně hovořit s hlavním architektem úspěšné kampaně PiS Michaelem Kamińským. Kamiński, jinak též velký obdivovatel české kultury a kuchyně, prozradil řadu receptů, jak úspěšně využít více než půl předvolebního roku.

 
Kampaň CDU
Ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a HK ODS zorganizovalo CEVRO 14.–15. září seminář Volební kampaň CDU, určený pro manažery a členy ODS. Na semináři vystoupili dva přední němečtí odborníci: profesor Hans-Joachim Veen, předseda představenstva Nadace Ettersberg a bývalý poradce Helmutha Kohla, a Peter Radunski, politický konzultant, jenž v minulosti zastával mj. funkci volebního manažera CDU.

Za pomoci stejné nadace CEVRO vyslalo o týden dříve dva týmy přímo do Německa, kde se jejich členové měli možnost zapojit do práce volebních týmů kandidátů v Hannoveru a Vechtě. Stáž v Německu byla limitovaná pěti osobami. CEVRO ve spolupráci s HK ODS nabídlo účast přednostně regionálním manažerům. Ti se seznámili s prací členů volebních týmů úspěšných kandidátů CDU Pflügera a Holzenkampa, část se pak zúčastnila velkého mítinku Angely Merkelové v Berlíně.

CEVRO zorganizovalo pracovní cestu členů svého odborného týmu a dvou dalších osob z HK ODS, jejímž účelem byla návštěva mezinárodního semináře o volební kampani CDU pořádaném v Berlíně a závěrečné berlínské předvolební vystoupení kandidátky CDU na spolkovou kancléřku A. Merkelové. Na cestě zpět pak tým CEVRO sbíral poznatky a materiály z kampaní konkurenčních stran.