Sociální politika EU

22. listopadu 2005
22 List

Dne 21. listopadu 2005 uspořádalo CEVRO ve spolupráci s Milanem Cabrnochem,  poslancem Evropského parlamentu za ELS-ED, stínovou ministryní práce a sociálních věcí za ODS Alenou Páralovou a předsedou poslaneckého klubu ODS Vlastimilem Tlustým třetí seminář širšího besedního cyklu Sociální a zdravotní politika, a to na téma Sociální politika.  Beseda se uskutečnila v kladenském Hotelu Kladno.

Setkání se zúčastnili např. zástupci Magistrátu města Kladna, úřadů sociální péče, domovů důchodců či zástupkyně neziskové organizace European Regenaration Areas Network, která působí v oblasti sociálních služeb. 

Seminář sestával z vystoupení tří panelistů. Jako první vystoupil stínový ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, který se věnoval sociálním službám a náhledu ODS na tuto problematiku. Připomněl, že návrhy na reformu ze strany ODS směřují především na ty, co mohou, ale nechtějí pracovat. Představil koncept negativní daně a uvedl, že základním principem všech návrhů musí být jediné – to, aby každý kdo pracuje, se měl lépe než ten, kdo pracovat nechce.

Po Vlastimilu Tlustém se ke slovu dostal poslanec Evropského parlamentu za EPP-ED Milan Cabrnoch. Ten se  ve svém vystoupení věnoval sociální politice v evropském kontextu. Zdůraznil, že sociální politika musí zůstat v rukou národních států, neboť jen tak zajistíme konkurenci a tlak na zlepšování. V další části nastínil poslanec Cabrnoch možné přístupy k řešení sociální otázky, základní výzvy dnešního světa (především zrychlující se stárnutí populace) a také Lisabonskou strategii, která má tyto problémy řešit. Podle Milana Cabrnocha ovšem nefunguje.

Závěrečnou část semináře obstarala svojí prezentací stínová ministryně sociálních věcí a poslankyně Alena Páralová. Tématem její přednášky byl vývoj sociálního systému v naší zemi po roce 1989.

A.Páralová hovořila o vytváření systému ze strany ODS, následném změkčování po roce 1995 ze strany koaličních partnerů a poté zejména ČSSD. Důsledky socialistické politiky se dle ní projevují ve zhoršení podnikatelského prostředí či zvyšování nezaměstnanosti. Návrhy ODS, které poslankyně Páralová představila, se budou tyto problémy snažit vyřešit prostřednictvím omezení zásahů státu do systému, větší pružností systému a solidárností. Mezi konkrétními návrhy uvedla A.Páralová rovný důchod u mladších ročníků nebo zápornou daň nahrazující sociální dávky.

Výstupem z tohoto, ale i předchozích dvou seminářů, které se týkaly politiky zaměstnanosti a zdravotní politiky, je sborník textů vystupujících, který je k dostání na adrese CEVRO.

CEVRO