Česká korupční demokracie

23. listopadu 2005 - CEVRO News - Ivan Langer
23 List

Víte co má Česká republika společného s Namibií? Je společně s ní na 50. místě v korupčním žebříčku zemí podle Transparency International. A přitom v roce 1996 byla na nepoměrně lichotivějším 25. místě. Hle­dáme-li největší zločin, jakého se česká sociální demokracie a její vlády dopustily na naší zemi, těžko můžeme najít větší. Česká korupční demokracie – tak nějak by měl znít předvolební název české strany sociálně demokratické. A zcela zaslouženě. Právě za její vlády se korupce stala společenskou normou a úplatek běžnou součástí našich životů.

Nedávno jsem zjistil číslo, které mi vyrazilo dech. V roce 2004 bylo vydáno ve Sbírce zákonů 700 právních předpisů (teď se opravdu raději posaďte), a to na 12 372 stránkách. V polovině tohoto roku počet právních předpisů dosáhl čísla 421, a to na 7 899 stranách. V roce 2003 to bylo 498 a v roce 2002 celkem 590 právních předpisů. Stránky raději nepočítám.

Možná se někdo z vás zeptá – a jak to souvisí s tou korupcí? Tato čísla jsou pupeční šňůrou spojena s naším umístěním s Namibií na žebříčku Transparency International. Boje proti korupci mají sociální demokraté plná ústa. Každodenními činy ji ale podporují. Dá se odhadnout, že za 4 roky vlády sociální demokracie spatřilo a spatří světlo světa asi tak 2000 právních předpisů. To je více než jeden denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Den za dnem, zákon za zákonem se rozšiřuje korupční prostor. Roste počet regulací a posiluje se moc byrokracie. Připočteme-li k tomu namátkou Zgarbovský klientelismus a Palasovskou neprůhlednost rozhodování o státním majetku a o státních zakázkách, musí být každému jasné, proč jsme tam, kde s Namibií jsme.

Odpověď na otázku – co s tím, je zjevná. Čím méně bude úředníků, čím méně bude razítek, tím méně bude korupce. Ještě přesnější odpověď zní: stop novým regulacím a legislativní čistka! Spolu s tím důsledný zákon o střetu zájmů, kvalitní zákon o zadávání veřejných zakázek. Dále pak zákon o zrovnoprávnění elektronického a písemného dokumentu, moderní zákon o státní službě a projekt Czech Point.

Zaměření se na příčinu a ne jen na vnější projevy, to odlišuje přístup ODS od „České korupční demokracie“. To je to, co naši zem může posunout od Namibie mezi kultivované evropské demokracie.