Středoevropský dopravní koridor

23. listopadu 2005 - Lada Nevečeřelová
23 List

„Středoevropský dopravní koridor“ (Central European Transport Corridor – CETC) je název mezinárodní iniciativy, jejíž myšlenka vznikla již v roce 2001. Partnerskou smlouvu podepsali ve Štětíně 6. 4. 2004: region Skane – Švédsko, Dolnoslezské, Lubuské, Západopomořanské vojvodství – Polsko, Královéhradecký kraj a Bratislavský kraj.

Cílem iniciativy je propojit sever a jih Evropy multimodálním dopravním koridorem, který zahrnuje dopravu, železniční, silniční a vodní a podpořit tak ekonomický a regionální rozvoj.

Dálniční tah Středoevropského dopravního koridoru kopíruje převážně trasu E-65. Na českém území pak trasu D11 přes hraniční přechod Králowec/Lubawka a dále pokračuje do Hradce Králové a odtud směrem do Řecka přes Brno a Bratislavu s možným větvením na Itálii. Železniční koridor by měl vést po trase CE-59. Vodní cesta by vedla po řece Odře.

 
Aktivity Královéhradeckého kraje v rámci CETC

Hlavní aktivitou Královéhradeckého kraje v rámci CETC je především podpora o urychlení dostavby dálnice D11, zajištění jejího pokračování silnicí R11 a napojení na silnici S-3 na polské straně.

Náměstek hejtmana Petr Kuřík a Ing. Jiří Novák, vedoucí odboru dopravy se dne 24. března 2005 setkali ve Wroclawi se svými protějšky při diskusi nad aktuální situací ve věci dálničního propojení ČR a Polska. S výhledem dostavby dálnice D11 se dá předpokládat rapidní nárůst dopravy přes území KHK směrem do Wroclawi – DSV. Samosprávné celky KHK a DSV mají společný zájem dosáhnout komunikace co nejvyšší třídy po celém svém území. Zástupci DSV přislíbili zapracovat tuto snahu do svých strategických dokumentů. V územním plánu VÚC Náchodsko – Trutnovsko schváleném zastupitelstvem kraje vloni v říjnu je tato trasa již zanesena.

Výsledkem setkání ve Wroclawi bylo sepsání prohlášení o úzké spolupráci ve věci stavby silnice S-3 v úseku Legnica–Lubawka a R11 v úseku Královec–Jaroměř tak, aby vzniklo moderní a rychlé silniční spojení mezi Polskou a Českou republikou. Prohlášení bylo podepsáno ve Wrocławi dne 30. března 2005 maršálkem Dolnoslezského vojvodství, hejtmanem Královéhradeckého kraje, prezidentem města Wroclaw a primátorem Hradce Králové. Obě strany považují toto silniční spojení za příklad dobré evropské spolupráce na státní i regionální úrovni a budou společně podporovat aktivity směřující k realizaci této investice po obou stranách hranice, která má pro obě strany strategický a prioritní význam.

Tato iniciativa je také podpořena v dohodě mezi vládou české a polské republiky o propojení české R11 a polské S-3 na česko–polských státních hranicích, podepsané dne 18. 3. 2005 v rámci setkání Višegrádské čtyřky.

 
Nejen Brusel ví o koridoru CETC

Během veřejné debaty se zástupci DG Energy a Transport, která se konala 5. 4. 2005 v Bruselu, byla také nadnesena členy iniciativy CETC otázka zařazení CETC do sítě TEN (Trans-European Network).

V rámci prezentace regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, která se uskutečnila ve dnech 13. až 15. dubna 2005 v Pražském domě pro hosty z institucí EU, českých organizací sídlících v Bruselu a partnerských regionů krajů, byl také Královéhradeckým krajem představen koncept Středoevropského dopravnímu koridoru.

Na posledním zasedání řídícího výboru CETC, který se konal v rámci zasedání Višegrádské čtyřky dne 25. 9. 2005 byla nabídnuta možnost zapojení do iniciativy Středovevropského dopravního koridoru dalším regionům, které projeví zájem.

Na konferenci o přeshraniční spolupráci, která se konala v Praze dne 18. 10. 2005 seznámila ing. Klára Dos­tálová účastníky s vizí CETC.

mapa
Část mapy Středoevropského dopravního koridoru