O R7 mluvíme každý jiným jazykem

23. listopadu 2005 - Jiří Šulc
23 List

Stojím si za tím, že za sedm let vlády ČSSD nebyl uveden do provozu ani kilometr rychlostní silnice R7.

Silnice, kterou jsme s náměstkem ministra dopravy uvedli do provozu, onu budoucí, slibovanou rychlostní a kapacitní komunikaci připomíná jen vzdáleně, ruku na srdce, je to jen obyčejná dvouproudovka, občas rozšířená na čtyřpruh. Je „výjimečná“ snad jen tím, že je tu a tam rozšířena o stoupací pruh, normovaná na rychlost 70 km/h. Takovou silnici za rychlostní nepovažuji.

Přitom ji ale Ústecký kraj a hlavně investoři potřebují – mezi Prahou a státní hranicí musí být kapacitní čtyřpruh pro přepravu zboží mezi průmyslovými zónami v Podkrušnohoří a přilehlým Německem. Zatím máme jen hubený výsledek v podobě průměrné silnice. Vládní zmocněnec zamlčel, že v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zase nejsou, a to po několik let opakovaně, peníze potřebné na zkapacitnění a modernizaci výstavby R7. Příští rok dostaneme 334 milionů korun – to nestačí ani na zprovoznění dva roky rozestavěné stoupací části obchvatu města Chomutova. Potřebujeme ale minimálně 1 miliardu korun a na celou stavbu R7 přibližně 11 miliard korun. Nabízených 334 milionů pro rok 2006 připomíná malinu pro slona.

Dle usnesení vlády má být silnice R7 hotová do roku 2010. Jak to chce vláda stihnout, když pro náš kraj je v návrhu rozpočtu SFD vyčleněno 740,3 milionů dohromady na všechny akce? Je zajímavé, že pro podobně strukturálně postižený Moravskoslezský kraj je vyčleněno 2,5 miliardy korun.

Protože nemohu spoléhat jen na vás, oslovil jsem dnes osobním dopisem všechny poslance za náš kraj, aby v poslanecké sněmovně přidali pro příští rok ŘSD na R7 – a to podtrhuji, že jen na R7 – nejméně 1 miliardu korun. Pak se snad už konečně dočkáme silnice, kterou ozdobí přívlastky kapacitní a rychlostní.