Setkání zástupců pravicových think tanků

24. prosince 2005 - Jiří Kozák
24 Pro

Partnerská organizace CEVRO ve Španělsku FAES (Fundación para el análisis y los estudios sociales) uspořádala v listopadu čtrnáctidenní setkání zástupců think tanků a stran ze střední a východní Evropy. Cílem organizátorů bylo navázat užší vztahy mezi zástupci středu a pravice v nových členských státech EU a také představit politiku španělské Lidové strany, se kterou FAES úzce spolupracuje.

Program konference pokryl během dvou týdnů od 21.11. do 2.12. téměř všechna důležitá témata. Problematikou hledání hodnot pro evropské státy se kupříkladu věnovala poslankyně a bývalá ministryně zahraničí Španělska Ana Palacio. Další důležitou oblastí, jíž se zástupci think tanků z třinácti zemí světa věnovali, byl boj proti terorismu, což je pochopitelné vzhledem k faktu, že Španělsko je příkladem země, kde terorismus významně zasáhnul do vnitřní politiky.

S terorismem souvisel i další problém, kterému Evropa čelí a který neunikl pozornosti FAES, a tím je imigrace. Jak uvedl analytik Strategic Studies Group GEES Florentino Poltero, mnoho vlád se snaží problém imigrantů řešit peněžními dávkami namísto koncepční integrace. Státy se pak dostávají do složité situace, ve které rodiny imigrantů nedokáží vychovat své děti, kterých mají většinou více, než je běžné u domestikovaných imigrantů.

 

Redukce administrativy je lékem na nezaměstnanost

Významná část setkání byla věnována ekonomickým tématům. Jedním z vystupujících byl ministr práce regionu Madrid Juan José Güemes, který ve svém příspěvku uvedl, že Španělsku se podařilo zvýšit zaměstnanost hlavně díky redukci administrativy, která dala drobným podnikatelům prostor pro vlastní produktivní práci namísto papírování.

Poslední významnou oblastí, jíž se zástupci organizací zabývali, byla podpora demokracie na Kubě, téma znovu bytostně spjaté se Španělskem. Na této besedě vystoupila řada zástupců organizací, jež se zabývají podporou demokracie na Kubě, včetně disidenta a na jaře propuštěného politického vězně Raúla Rivery. Všichni zúčastnění vyzdvihli přínos zemí jako Česká republika v boji proti Castrově režimu.

 

Návštěva Bruselu

V polovině celého setkání se program přenesl do Bruselu, kde jsme se setkali s poslanci ELS-ED. Naše diskuse byly na témata, jako je spolupráce v rámci European Ideas Network, jejímž členem je i CEVRO, spolupráce stran uvnitř frakce ELS-ED, Lisabonská agenda či bezpečnostní politika. Právě zde mj. prezentoval někdejší španělský ministerský předseda José Maria Aznar program reformy NATO s názvem „NATO: Aliance pro svobodu“. V tomto textu se objevil např. návrh na připojení Austrálie a Japonska do NATO nebo zavedení úzké spolupráce se státy jako je Indie či Kolumbie. Jak mi později Aznar potvrdil, text je záměrně napsán provokativně, aby podnítil diskusi o budoucnosti NATO.

Zpět v Madridu jsme měli možnost pohovořit i s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosou, jenž na konferenci k ukončení programu přednesl řeč na téma Hrozby a příležitosti v rozšířené Evropě.

 

Pozitivní přínos setkání FAES

Bohatý program, který pro nás FAES připravil a jehož součástí byly prohlídky španělských ústavních institucí, potvrdil zejména fakt, že Španělsko a státy střední a východní Evropy, tedy státy s podobným posttotalitním vývojem, mají uvnitř EU mnoho podobných zájmů. Spolupráce stran a think tanků z našich zemí tak může být dů­ležitou platformou pro uskutečňování nesocialistické politiky a posílení transatlantické spolupráce. Kromě to­ho pobyt ve Španělsku sblížil organizace podobné CEVRO a nastolil nové oblasti spolupráce. V zemích, kde pravicové strany podobné organizace zatím nemají, zřejmě budou našeho příkladu brzy následovat.

Prezident FAES a bývalý premiér Španělska José María Aznar