CEVRO letos opět uspořádalo seminář v Hamburku

24. prosince 2005 - Jan Svátek
24 Pro

Letos, od 21. do 25. listopadu, jsem dostal opět příležitost zúčastnit se semináře v Institutu pro politiku a hospodářství Hauss Rissen v Hamburku, pořádaném CEVRO již pošesté.

Byl jsem teď v Hamburku podruhé, poprvé jsem se semináře zúčastnil v ro­ce 2000 při jeho úplně prvním ročníku. Témata tehdejšího semináře se týkala výzev světové globalizace a otázek, zda-li je trendem spíše německá Evropa nebo evropské Německo.

Tématem toho letošního byly po dechberoucích událostech posledních pěti let „Ekonomické a bezpečnostně politické výzvy pro Německo a Česko v rámci Evropy.“ Tomu byl přizpůsoben výběr přednášejících i témat jejich vystoupení. Měli jsme možnost porovnat hlavní myšlenkové směry, které se v současném Německu vyskytují v souvislosti s globalizací, bojem proti terorismu a zejména se vztahem ke Spojeným státům. Tato tři témata spolu úzce souvisejí a bylo vidět na přednášejících, jak lze ze stejného problému vyvodit různé interpretace a závěry.

 

Semináři dominoval vztah k zahraniční politice USA

Otázky okolo vztahu k zahraniční politice USA jednoznačně dominovaly. Dr. Mielke nám vysvětloval svůj odpor k válce v Iráku problematickou legitimností této války z hlediska mezinárodního práva. Pro ospravedlnění nebo odmítnutí faktu, že umírají iráčtí civilisté i koaliční vojáci, je pro něj klíčový souhlas ostatních států a rezoluce OSN. Naproti tomu Ricarda Steinbach byla schopna svůj souhlas s touto politikou podložit argumenty jako ochrana euroatlantické civilizace před islámským terorismem z pohledu optimální strategie do budoucna.

Dalším velkým okruhem byla politická situace v Německu po posledních parlamentních volbách. Jejich patový výsledek bude pro zemi velkým problémem, zejména co se týče schopnosti řešit ekonomické problémy.

Vyvrcholením celého semináře bylo vystoupení Dr. Petra Robejška, ředitele institutu. Formou diskuze shrnul témata, která během celého semináře zazněla. Dr. Robejšek mne vždy fascinoval svou schopností několika větami zcela přesně formulovat své myšlenky. I nyní vyjádřil svůj zřetelně euroskeptický názor, který doprovázel jasnými, konkrétními a logickými argumenty.

Pro mne znamenal seminář úžasné osobní povzbuzení. Několikadenní pobyt ve společnosti podobně smýšlejících lidí mne nabil energií a optimismem. Opět jsem se přesvědčil, jak ve­de rozmanitost názorů a postojů, se kterými se člověk setká a na které mu­sí reagovat, ke stimulaci vlastního my­šlení.

Seminář byl organizačně skvěle připravený, jak ze strany našich organizátorů, tak ze strany Hauss Rissen. Po celou dobu se o nás výborně starala tajemnice CEVRO Petra Viktorová.

Dva náměty na zlepšení mne ale napadly.

Do místa konání se jelo autobusem z Olomouce přes Brno a Prahu non stop přes noc a hned ráno po příjezdu začal seminář, což znamenalo pro cestovatele zvýšený nárok na schopnost soustředit se. Osobně bych dal přednost nějaké organizační úpravě s možností jednodenní regenerace po cestě.

Dalším nevyhnutelným úskalím je tlumočení. Nemám samozřejmě na mysli výkon tlumočnice, který vzbuzoval obdiv. Každá myšlenka ale zazní nejprve německy a poté česky, je jich tedy možno vyjádřit v daném čase jenom polovinu. Možná by stálo za to, pro zájemce znalé cizích jazyků, seminář, třeba občas, uspořádat v cizím jazyce bez tlumočníka.

 

Ohlasy:

Doubravka Košťálová

Na semináři mě zaujala zejména překvapivá levicová orientace řady přednášejících, což jsem nečekala, stejně tak jako poměrně široké názorové rozvrstvení v řadách členů ODS. To však samozřejmě není na škodu, člověka to nutí přemýšlet a vhodně argumentovat. Na semináři CEVRO oceňuji i velmi dobrý překladatelský servis.

 
Martina Kulhánková:

Nejvíce jsem ocenila přednášku doc. Robejška. Někteří němečtí lektoři však postrádali celkový přehled a byli pouze úzce specializovaní na svoji problematiku. Z tohoto důvodu nebyly v rámci diskuze zodpovězeny některé dotazy účastníků.

 
Jan Stínka:

Přednášky měly velmi dobrou úroveň, zejména pak v podání doc. Robejška. Nesmím zapomenout na excelentní tlumočnici Martinu Bockovou. Abych řekl pravdu, čekal jsem sice obsahově zajímavý, ale jinak nudný týden. Opak byl pravdou, protože se tam sešli skvělí lidé, a tím bylo o zábavu postaráno.

Frantk Leptien, asistent Doc. Petra Robejška, přednáší o situaci po volbách v SRN

Společné foto účastníků semináře v Haus Rissenu