Vědomostní test - Makroekonomie

24. prosince 2005 - René Šifta
24 Pro

1/ Makroekonomie studuje chování:

a)      ekonomie jako celku
b)      mezilidských vztahů
c)      politických protivníků

 
2/ Který z uvedených názvů nepatří mezi makroekonomické veličiny?

a)      zaměstnanost
b)      inflace
c)      hrubý domácí produkt
d)      nekalá soutěž
e)      vyrovnaná bilance se zahraničím

 
3/ Ve kterém evropském městě sídlí Evropská centrální banka?

a)      Norimberk
b)      Stuttgart
c)      Frankfurt

 
4/ Špatně vedená ekonomika je nejčastěji znakem špatně prováděné:

a)      politiky
b)      managementu
c)      marketingu

 
5/ Prezident Václav Klaus je předním českým liberálním ekonomem s orientací na ekonomický směr:

a)      Friedman a Hayek
b)      Montchrestien a Colbert
c)      Scotus a Buridanus

 6/„Právo, zákonodárství a svoboda“ je dílem autora:

a)      Keynes
b)      Mill
c)      Hayek

 
7/ Srdcem každé ekonomiky je přeměna úspor:

a)      ve spotřebu
b)      v investice

 
8/ Za předpokladu že česká měna je silná vůči americkému dolaru, tak dovoz do České republiky se:

a)      snižuje
b)      zvyšuje

 
9/ Významné ekonomické dílo s názvem „Bohatství národů“ (The Wealth of nations) napsal:

a)      Sismondi
b)      Smith
c)      Mun

 
10/ Argument, že snížením daní si stát vybere daleko více peněz, a tyto uvolněné peníze lidé efektivněji využijí a podpoří tak ekonomiku daného státu dokazuje tzv. Lafferova křivka. Od roku 1691 je vzorem pro toto tvrzení věta:

a)      Rolleova
b)      Archimédova
c)      Euklidova

 
11/ Významným profesorem ekonomie, který v letech 1992–1997 působil jako ekonomický poradce předsedy vlády ČR, je:

a)      Robert Holman
b)      Pavel Mertlík
c)      Alois Rašín

 
12/ Centrální banka Spojených států, jejímž hlavním úkolem je péče o měnu, se označuje:

a)      FED (Federální rezervní systém)
b)      OPEC
c)      GATT
d)      NAFTA
e)      AESAN

 
13/ Která ze současných bank v České republice podle čl. 98 Ústavy pečuje o cenovou stabilitu?

a)      KB
b)      ČNB
c)      ČSOB

 
14/ Za tvůrce hospodářského úspěchu na Novém Zélandě je považován bývalý ministr financí:

a)      John Mc Donald
b)      Arthur Andersen
c)      Roger Souhlas

 
15/ Vztah mezi centrální bankou a obchodními bankami a jejich vztah vůči třetím subjektům se nazývá:

a)      bankovní systém
b)      diskontní sazby
c)      rezervní zdroje

 
16/ Který z následujících pojmů nespadá mezi nástroje centrálního bankovnictví?

a)      produkt
b)      nezaměstnanost
c)      umělý monopol

 
17/ ODS již delší dobu velmi hlasitě prosazuje tzv. daň:

a)      rovnou
b)      dědickou
c)      darovací
d)      z nemovitosti

 
18/ Souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené v určité zemi během jednoho roku se označuje jako:

a)      hrubý domácí produkt (HDP)
b)      hrubý národní produkt (HNP)

 
19/Měna „dolar“ uložená mimo bankovní účty USA se nazývá:

a)      euroměna
b)      eurozóna
c)      eurodolar
d)      dolar

 
20/ Státy EU, které se chtějí stát členy eurozóny musí vykazovat rozpočtový deficit pod:

a)      3 % HDP
b)      8 % HDP
c)      9 % HDP

 

Správné odpovědi:

1/a, 2/d, 3/c, 4/a, 5/a, 6/c, 7/b, 8/b, 9/b, 10/a, 11/a, 12/a, 13/b, 14/c, 15/a, 16/c, 17/a, 18/a, 19/c, 20/a

 

Stupnice správných odpovědí:

0–7/ Musíte přidat. Ekonomie není jen věda o přesných číslech, ale především se denně dotýká každého z nás.
8–14/ Znalosti nemáte špatné, ale rozhodně vám doporučuji věnovat se ekonomii i nadále. Prosím, zůstaňte trpělivý.
15–20/ Gratuluji. V brzké době se jistě uplatníte ve vrcholných mana­žerských nebo ekonomických postech.