LKA Praha - únor

11. ledna 2006 - CEVRO News
11 Led
1140217200000

18. února bude LKA v Praze pokračovat přednáškami z práva a v odpoledním bloku ekonomickým tématem.

Dopolední blok - 9.00 - 12.15 hod.
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu - právo
Doc. Šimíček, který také přednáší na Právnické fakultě MU v Brně, vysvětloval posluchačům strukturu soudů a jejich úlohu v ústavním uspořádání ČR.

Odpolední blok - 13.00 - 18.00 hod.
Doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D., analytik Liberálního institutu - ekonomie
Doc. Šíma přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Posluchačům LKA vysvětloval úlohů jednotlivých aktérů a trhu, výhody volného trhu a další aspekty ekonomiky.