Zdravotnictví již dnes mohly oživit miliardy z EU

02. února 2006 - Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký
02 Únor

   Jakou jinou prioritu by mohla mít vláda ČR než zdraví občanů? O co jiného by se měla snažit, než o to, aby byl systém zdravotní péče dlouhodobě v rovnováze. Naše vláda se však o udržitelný systém zdravotnictví příliš nezajímá. Fakta hovoří jasně. Na zdravotní péči je v České republice ročně vynakládáno kolem 165 mld. korun z veřejných zdrojů. Naší největší pojišťovně – Všeobecné zdravotní pojišťovně – však budou v letošním roce chybět přibližně čtyři miliardy korun. To představuje zhruba 2,5 % roční deficit systému zdravotní péče. Nový ministr Rath se namísto systémového řešení daného problému rozhodl svalovat vinu za tento stav na všechny okolo. Na jediného skutečného viníka zadluženého zdravotnictví však při svých nevybíravých a neslušných výpadech zcela zapomněl. Naprosto opomíjí fakt, že viníkem je právě jeho ministerstvo a koaliční vláda sociální demokracie, kteří ignorovali možnost pomoci českému zdravotnictví z evropských peněz.
   Jak vůbec mohlo k tak vážnému opomenutí dojít? Představitelé ministerstva zdravotnictví v rámci přístupových rozhovorů patrně nabyli dojmu, že se jich problematika Evropské unie v zásadě netýká a není třeba jí věnovat zvláštní pozornost. Nikdo z nich si nevšiml, že článek 152 Smlouvy o založení Evropského Společenství definuje jako jeden z komunitárních cílů vysokou úroveň zdravotní ochrany populace. Při přípravě dokumentů pro využívání strukturálních fondů tak ministerstvo zdravotnictví a následně i celá vláda ČR nestanovila oblast zdravotnictví jako jednu z priorit pro čerpání finančních prostředků. Přitom se úředníci, připravující některé z dokumentů, museli potkávat na chodbě, význam kvalitní zdravotní péče však evidentně necítili. Klasický byrokratický resortismus naší vlády tak pohřbil jednu z reálných výhod, které nám Evropská unie nabízí – možnost zásadním způsobem spolufinancovat modernizaci naší zdravotní péče z evropských zdrojů a systém zdravotní péče tak přišel o nemalé peníze.

Portugalsko jako inspirace
  
O kolik miliard jsme přišli se dá dokumentovat na konkrétním příkladu. Podobně veliké Portugalsko čerpá ze strukturálních fondů na projekty ve zdravotnictví již od roku 1986. V současném programovacím období tato země vynakládá z evropských peněz na oblast zdravotnictví více než 717 milionů Euro (přibližně 21,5 miliard korun). Zhruba 3,7 % všech evropských peněz tak tečou v Portugalsku do zdravotnictví. O tom, že se v Portugalsku vláda o zdravotnictví skutečně stará, svědčí i samostatný zdravotnický operační program. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj tak Portugalci využívají peníze na výstavbu nemocnic, síťování lokálních zdravotnických center, nákup moderní zdravotnické techniky, zavádění informačních technologií do zdravotnictví či zvýšení kvality péče. Prostředky Evropského sociálního fondu pak navíc umožňují další vzdělávání lékařů a sester. Peníze z Bruselu představují v Portugalsku přibližně 5 % celkových nákladů zdravotní péče. A to je rozhodně více než jaký je deficit našeho systému!
   V současné době se připravuje klíčový dokument – Národní rozvojový plán, jež určí oblasti, které by měly být zásadním způsobem podpořeny z evropských peněz v letech 2007–2013. Pan Rath by si namísto hrubých výpadů a personálních čistek měl zamést před vlastním prahem. Doporučujeme mu, aby raději důsledně dohlédl na to, že ministerstvo zdravotnictví opět nezaspí a Česká republika tak bude schopna oživit zdravotní péči i z evropských zdrojů.