Po Novém roce opět pokračovala Akademie

02. února 2006 - Petra Viktorová
02 Únor

Přednáškami z politologie, práva, ekonomie, politického marketingu a komunikace pokračovala v prosinci a lednu Liberálně-konzervativní akademie, jednoroční mezioborové studium pořádané sdružením CEVRO již třetím rokem.
   Před Vánoci se studentům v Praze představily dvě kapacity ve svém oboru – Miroslav Novák, který se věnoval základním otázkám politologie, a Petr Mach, který obstaral úvod do ekonomie. V Olomouci pak byla poslední předvánoční víkend na pořadu setkání věnovaná otázkám evropského práva v podání Petra Koláře, v druhé části pak seznámil účastníky kurzu s fungováním trhu a ekonomickým myšlením Josef Šíma z Liberálního institutu.
   Po Novém roce se před uzávěrkou časopisu uskutečnil pouze blok v Praze, u něhož však došlo na poslední chvíli ke změně a z důvodu onemocnění Jana Šafraty byl nakonec pouze jednodenní. I tak ale mělo takřka třicet účastníků možnost vyslechnout zajímavý výklad bývalého poradce prezidenta republiky Tomáše Klvani ke vztahu politiků a novinářů, v odpoledním bloku pak na ně čekala dvojice Jiří Frgal – Hana Svobodová a komunikační trénink. Olomoucká Akademie pokračovala o týden později, a to svým druhým dvoudenním programem, nemocného Jana Šafratu však nahradil Petr Sokol s politologií. Na kurz Jana Šafraty se obě skupiny mohou těšit v březnu.
   Akademie bude v únoru v Praze pokračovat přednáškami z práva a ekonomie, v Olomouci se pak akademici mohou těšit kromě ekonomie také na politologii.