Proč sorry? Stačí se zamyslet - reakce na komentáře

21. února 2006
21 Únor

Právo na své názorové stránce již dvakrát otisklo článek věnující se knize Proč volím pravici, kterou vydalo CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie. (26. 1. M. Hekrdla, Svoboda jednotlivce a 7. 2. A. Mitrofanov, Česká pravice, sorry). 

Nechci spekulovat ani o smyslu, ani o hloubce těchto dvou zamyšlení. Vlastně bych měl oběma pánům poděkovat, neboť málokteré publikaci se dostane tolik prostoru v novinách. Přesto, stál jsem u zrodu této knihy, tak mi dovolte pár poznámek. 

Knihu jsme dávali dohromady s cílem umožnit zamyšlení, co mohou běžnému občanu dát tradiční pravicové hodnoty. Chtěli jsme předložit čtenáři pohled jiných lidí napříč profesemi a z různých států a umožnit diskusi. Proto se kniha jmenuje Proč volím pravici a ne Proč musíte volit pravici nebo Jedině pravá je ta správná. Chtěli jsme jen diskutovat a teď je nám podstrkován úmysl agitovat. Hádám, že taková je dnes nalevo nálada - vše musí být bráno jako dogma, diskuse není žádoucí. 

Ale omyl. My na zeď velkými bílými písmeny nepíšeme hesla Všichni jsou si rovni a podobná, abychom je později umazávali. My předkládáme názory jiných k diskusi. I proto jste, pane Mitrofanove, vhodným adresátem naší knihy. Jak jinak chcete zkultivovat naši politiku než zamyšlením nad hodnotami a přínosem politiky pro obyčejného občana? 

V knize se objevily myšlenky typu: „stát by měl existovat, aby sloužil veřejnosti a ne aby veřejnost sloužila státu“, „nechci dát jiným šanci, aby rozhodli za mne a možná proti mým zájmům. Chci svůj hlas využít, a proto volím, proto jdu k volbám“ nebo „profesionálové jako jsou zdravotní sestry a doktoři by měli mít svobodu rozhodování v tom, jak nejlépe využívat tyto dovednosti ve prospěch pacientů, a ne aby jim to diktovali politici“. Máte jiný názor? Prosím, sem s ním. Ale hádám, že nálepkovat autora bez hodnocení jeho myšlenky je pohodlnější. 

Pokud autoři zmíněných článků čekali, že naše kniha je agitací za jedinečnost pravice, tak sorry. Nic takového nenajdete. Hledejte jen myšlenky jiných a zkuste si je rozebrat.

Jiří Kozák
Projektový manažer CEVRO

20.02.2006
Právo