Co přinesl/vzal České republice po roce a půl vstup do EU?

03. března 2006 - redakce
03 Bře

Karel Tejnora


Karel Tejnora
senátor

Dal České republice volný pohyb zboží, zdráhá se dát volný pohyb osob a služeb. Měsíčně dává stovky a stovky stránek textů, konkrétních věcí pak sotva na jednu. Pokrytectví evropského kabátu s bližší národní košilí. Je to jako se ženou, s ní to nejde a bez ní taky ne, ale v podstatě ji máme rádi. Tím rádi myslím konkrétně to hlavní a to je, že Evropa s výjimkou Balkánu více jak 60 let neválčí, to, že jsme její součástí. Jestli je to společenství rovných států, tak je přímo naší povinností předat svoje historické zkušenosti z jiného bloku, tak, aby se v žádné podobě již nikdy neopakovaly. Bohužel různé tendence k různým formám „demokratického centralismu“ tu jsou. A taky politické skupiny, které to prosazují, protože přece nějaký socialismus k nám ze západu nemůže přijít. Ale on přichází, zkuste třeba zemědělcům ve staré EU doporučit chozrazčot? Chozrazčot znamená, že náklady se musí rovnat příjmům, bez centrálních dotací.

 Michal Semín
Michal Semín
ředitel Institutu sv. Josefa

Předně se ukazuje, že pravdu měli ti, jež hovořili o programovém zaměření nadnárodních elit (zdaleka nepůsobících pouze v Bruselu či Štrasburku) k vytvoření politicko-hospodářského útvaru, vykazujícího zřejmé atributy státu. K tomu přispívá neutuchající tlak na harmonizaci (čti homogenizaci) právního prostředí v členských zemích ve většině oblastí soukromého i veřejného života.
   Nejčastěji uváděné výhrady proti současné podobě evropského sjednocování vycházejí z prostředí ekonomů, mne, coby neekonoma, však více trápí skutečnost postupné ztráty politické svébytnosti a autonomie českého státu.
   Stejně závažný je trend k homogenizaci zákonů, regulujících problematiku kulturně-morální povahy. Po vítězství konzervativní pravice v Polsku zaznělo z Bruselu varování: diskriminace homosexuálů či znovuzavedení trestu smrti povede k omezení hlasovacích práv Polska v rámci schvalovacích mechanismů v EU. Očekávám, že za stávajících poměrů se z tohoto postoje ústředí EU stane spíše pravidlo než výjimka.


p. Jandl

Jan Jandl
místopředseda MS ODS Brno-Řečkovice

Celkově je třeba vstup České republiky do EU hodnotit pozitivně, neboť spolu s naším členstvím v NATO se tak znovu potvrdila pevná pozice naší země ve společenství svobodných a demokratických zemí. Je však potřeba, aby naše politická reprezentace v unijních orgánech důsledně hájila zájmy a pozice naší země a jejích obyvatel. Zatím to bohužel vypadá, že česká socialistická vláda hájí pouze zájmy Německa, Francie, svých socialistických kolegů v evropských vládách a eurofederalistické koncepty. Jako pozitivum je nutno hodnotit i zastavení ratifikace návrhu euroústavy a její faktické shození ze stolu, neboť její realizace by přinesla podstatné omezení suverenity zejména menších zemí, mezi něž patří i ČR.