Vědomostní test

03. března 2006 - René Šifta
03 Bře

Historický exkurz do dějin České republiky

1/ První český zákoník, pocházející z roku 1039, se nazývá:
a)             Dekreta Břetislavova
b)             Chamurabiho zákoník
c)             Zákon dvanácti desek


2/ Významný český král Jan Lucemburský vyřkl při jedné z bitev památná slova: „To se nikdy nestane, aby český král z boje utíkal“. Kde se bitva odehrála a v kterém roce?
a)             na Moravském poli 1278
b)             u Moháče 1526
c)             u Kresčaku 1346

 
3/ Protiprávní okolnosti vstupu cizích vojsk v roce 1968 následně vyšetřovala komise pojmenovaná:
a)             Hofmanova
b)             Pillerova
c)             Bartuškova


4/ V letech 1378–1419 vládl Václav IV. Doba jeho vládnutí se časově kryje s výtvarným uměním označovaným názvem:
a)             krásný sloh
b)             baroko
c)             biedermeier

 
5/ Toleranční patent vydal:
a)             Leopold II.
b)             František I.
c)             Josef II.

 
6/ Posledně korunovaným českým králem byl Ferdinand V. v roce:
a)             1848
b)             1836
c)             1916

 
7/ V roce 1848 probíhal ve většině evropských zemí tzv. politický osvobozovací proces s označením:
a)             Indiánské léto
b)             Jaro národů

 
8/ Rozdělením Rakouska-Uherska po I. světové válce vznikly dva nové státy, Rakousko a Maďarsko. Jakým právním aktem vzniklo v roce 1918 Československo?
a)             secese (odštěpení)
b)             exequator
c)             exequatur

 
9/ Poslední císař Rakousko-Uherska Karel I. se po sesazení z trůnu v roce 1918 pokusil ještě dvakrát stát nástupnickou hlavou státu. V které zemi to bylo?a)             Maďarsko
b)             Rakousko
c)             Sudety

 
10/ Kdo byl prvním československým předsedou vlády?
a)             Syrový
b)             Kramář
c)             Hodža

 
11/ Kolik vlád se v období let 1918–1938 vystřídalo na politické scéně prvorepublikového Československa?
a)             10
b)             15
c)             20

 
12/ Národní výbor, jenž byl hlavním strůjcem politického převratu v roce 1918, se přetransformoval do tzv. Revolučního národního shromáždění, což byl parlament. Z kolika komor se skládal?
a)             jedné
b)             dvou

 
13/ V roce 1920 tehdejší ČSR, Jugoslávie a Rumunsko uzavřely smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadnutí jakéhokoli z členů Maďarskem. Jak se daná smlouva jmenuje?
a)             Trianonská
b)             Trojdohoda
c)             Malá dohoda

 
14/ V jakém časovém rozmezí u nás existovala tzv. druhá republika?
a)             září 1938–15. 3. 1939
b)             15. 3. 1939–8. 5. 1945
c)             28. 10. 1918–30. 9. 1939

 
15/ Katedrála sv. Víta ukrývá české korunovační klenoty. Legenda praví: „Kdo je neoprávněně použije, brzy zemře“. Takovéto chyby se údajně po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy dopustil:
a)             Heydrich
b)             Frank

 
16/ V současné době se Česká republika označuje jako republika:
a)             čtvrtá
b)             první
c)             pátá

 
17/ Krátce po ukončení II. světové války, v roce 1946, ustavila komunistická strana spolu se sociální demokracií, lidovci a národními socialisty uměle vytvořenou soutěž politických stran pod názvem:
a)             Politická fronta
b)             Pokroková fronta
c)             Národní fronta

 
18/ Který z níže uvedených prezidentů byl nucen abdikovat?
a)             Novotný
b)             Zápotocký
c)             Gottwald

 
19/ Pražské jaro 1968 bylo hned v zárodku umlčeno vstupem vojsk pěti socialistických států pod vedením Sovětského svazu. Které ze dvou států se odmítly na invazi podílet?
a)             Rumunsko a Albánie
b)             Rakousko a NDR
c)             Jugoslávie a Maďarsko

 

Správné odpovědi:
1/a, 2/c, 3/b, 4/a, 5/c, 6/b, 7/b, 8/a, 9/a, 10/b, 11/c, 12/a, 13/c, 14/a, 15/a, 16/a, 17/c, 18/a, 19/a

 
Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Právo, dějiny a politologie jsou obsaženy všude kolem nás. Stává se přímo nutností znalosti o nich procvičovat a soustavně prohlubovat.
8–14/ Vědomosti máte průměrné, ale to vůbec nevadí. Na dobrém základu se dá vždycky stavět.
15-19/ Vaše poznatky jsou obdivudhodné, jistě je použitjete v reálném životě. A pokud ne, tak jkako koníček nejsou k zahození.