ODS Plus

03. dubna 2006 - Marek Buchta
03 Dub

   Téměř před rokem, když se v dubnu 2005 v CEVRO poprvé objevila rubrika Politická reklama, jsem vám sliboval zajímavé ukázky poltické komunikace ze světa i z domova. Jsem rád, že nyní mohu konečně splnit i druhou část svého slibu, a že po řadě ukázek ze světových kampaní může být tématem dnešního pokračování zajímavá ukázka z dílny české politické strany.
   Kampaň ODS Plus se poměrně výrazně liší od zažitého vzorce politické komunikace v České republice. Na motivech najednou nevidíte retušované tváře stárnoucích politiků, ale objevují se ti, o které jde ve skutečnosti nejvíce – zástupci důležitých voličských skupin. Je to jednoznačný symbol – strana dělá svoji volební kampaň proto, aby zajistila lepší život lidem v této zemi, ne proto, aby zabezpečila dostatek „teplých“ míst pro svoje politiky.
   Kampaň prezentuje komplex ekonomických návrhů ODS pomocí jednoduché a velmi srozumitelné zkratky – vypočítává, o kolik si dané cílové skupiny polepší. Kampaň je doplněna ještě internetovou kalkulačkou a otáčecím papírovým kolečkem. Zde si lidé mohou najít svoji konkrétní výhodu, podle své aktuální životní situace. Za povšimnutí stojí i využití méně obvyklého média – rámečků ve vlacích příměstské dopravy. Nasazení takového média opět posunuje kampaň blíže k lidem, k jejich všednímu životu a každodenním starostem.
   Ti z vás, kteří pečlivě sledují tuto rubriku, si jistě vzpomenou na několik ukázek volebních kampaní, ve kterých byly napadány finanční důsledky plánovaných pravicových reforem. Jednalo se zejména o kampaň německé SPD Merkel-minus a polské strany Právo a spravedlnost „lednička“. ODS Plus neskrývá svoji inspiraci, obrací však tyto negativní kampaně do zcela nové, pozitivní roviny. Plní tak současně dva úkoly: prezentovat výhody reforem pro nejširší vrstvy populace a ztížit konkurenci pozici při jejich napadání.
   Otázkou zůstává, zda tato kampaň nezůstane pouze
jednorázovým počinem. Již v minulosti (například v roce 1998) se ukázalo, že stranické mechanismy mohou negativně ovlivnit i zajímavě rozjetou kampaň. Rozvine tedy ODS koncept ODS Plus ještě dále? Objeví se další přestavitelé voličských skupin, regionální variace, budou komunikovány i další, „nefinanční“ výhody? Anebo zemi opět zaplaví billboardy s politiky a tiskové inzeráty s nesrozumitelnými texty?

 

ZADAVATEL / ODS (Česká republika)
KAMPAŇ / ODS Plus

V obrazové příloze vidíte čtyři motivy kampaně: dělník, důchodci, zdravotní sestra a rodina.

ODS Plus 1ODS Plus 2ODS Plus 3ODS Plus 4
Kolečko ODS Plus
       Kolečko ODS PlusMotiv kampaně na rámečku ve vlaku
Motiv kampaně na rámečku ve vlaku