Akademie se věnovala politologii, právu a ekonomii

03. dubna 2006 - Petra Viktorová
03 Dub

   Třetí ročník Liberálně-konzervativní akademie pokračoval v minulých měsících dalšími kurzy. V Praze se třetí únorovou sobotu představil v dopoledním bloku Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu a pedagog Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který akademikům vyložil strukturu soudů v České republice a jejich úlohu v našem ústavním ­sy­stému.
   Po něm se před studenty postavil s přednáškou na ekonomická témata analytik Liberálního institutu Josef Šíma. Ten se ve třech blocích zaměřil na fungování trhu a analýzu jeho aktérů, nastínil výhody volného trhu a zabýval se i dalšími aspekty ekonomiky.


V Olomouci zazněla politologie a ekonomie
  
Další sobota pak patřila olomouckým akademikům. Do hanácké metropole se vypravilo pražské duo Miroslav Novák – Petr Mach.
   Prvně jmenovaný, profesor politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, v dopoledních blocích představil studentům kořeny a vývoj slova demokracie, po obědě pak vystoupil se svými přednáškami výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a poradce prezidenta republiky Petr Mach. Ten se zaměřil na roli peněz v ekonomice a fungování daňového systému se zdůrazněním konceptu rovné daně.
   Kromě přednášek dostali posluchači v obou skupinách informace k zakončení studia na LKA. Bude jím, stejně jako v minulém roce, sepsání eseje na téma související s některou z přednášek, jeho obhajoba a úspěšné sepsání zkouškového testu. Zkoušky se vzhledem k termínu voleb budou konat v druhé polovině června.

V dubnu navštíví akademiky Petr Robejšek
  
Již nyní se studenti Li­be­rál­ně-kon­zer­va­tiv­ní akademie mohou těšit na další bloky přednášek. Po březnové dvoudenní pražské Akademii s ekonomií, právem a politickým marketingem a eko­no­mic­ko mar­ke­tin­go­vé Olomouci, čeká v dubnu na posluchače lahůdka. V Praze i v Olomouci vystoupí na Liberálně-konzervativní akademii ředitel Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku Petr Robejšek.

Vojtěch Šimíček přednášel posluchačům v Praze
Vojtěch Šimíček přednášel posluchačům v Praze.


Petr Mach při jednom z olomouckých bloků
Petr Mach při jednom z olomouckých bloků