Vědomostní test

03. dubna 2006 - René Šifta
03 Dub

 
Izrael a parlamentní volby

 
1/V letech 1517–1917, tedy celých 400 let, vládl na původním území dnešní Palestiny státní a politický útvar s názvem:
a)            Velká Británie
b)            Turecko
c)             Řím

 
2/ Jak je označována deklarace z roku 1917, jež ve svých ustanoveních slibuje židovskému národu vlastní domovinu v Palestině?
a)             Balfourova
b)             Rottschildova
c)             Rossenheimova

 
3/ Po celém světě rozptýlený židovský národ, jenž nežije na vlastním území, se nazývá:
a)             diafragma
b)             diabola
c)             diaspora

 
4/ Zakladatel sionismu, právník a autor knihy „Židovský stát“, jenž žil v letech 1860–1904, se jmenoval:
a)             Theodor Herzl
b)             Sigmund Freud
c)              David Ben Gurion

 
5/ Tvůrci nového židovského státu se ve svých úvahách zamýšleli nad jeho umístěním. Která z níže uvedených lokalit připadala také v úvahu jako základ budoucí vlasti?
a)             Uganda
b)             Etiopie
c)             Paraguay

 
6/ Který evropský stát jako první uznal židovský stát?
a)             Česká republika
b)             Francie
c)             Španělsko

 
7/ Samotný oficiální vznik státu Izrael je datován rokem:
a)             1945
b)             1948
c)             1967

 

8/ Prvním prezidentem Izraele se stal:
a)             Šimon Perez
b)            Golda Meierová
c)             Chaim Weizman

 

9/
Právní řád Izraele odborníci řadí mezi systém:
a)             smíšený
b)             kontinentální
c)             angloamerický

 

10/ Norma norem, neboli Ústava, v právu státu Izrael ve své klasické formě neexistuje a je nahrazena tzv. difúzním modelem ústavy s názvem:
a)             Základní zákony
b)            Grundnorma

 

11/ Izraelský parlament se svými 120 poslaneckými mandáty se označuje slovem:
a)             Kortésy
b)             Althing
c)             Knesset

 

12/ Ariel Šaron a jeho nejbližší spolupracovník, současný výkonný premiér Ehud Olmert, odešli z pravicové strany Likud a založili vlastní stranu s názvem:
a)             Jehuda (lev)
b)            Cherut (svoboda)
c)             Kadima (vpřed)

 

13/ Ve kterém českém městě se nachází druhá největší synagoga v Evropě a třetí na světě?
a)             Plzeň
b)             Kroměříž
c)             Žďár nad Sázavou

 

14/ Letošnímu roku 2006 odpovídá podle židovského ortodoxního kalendáře rok:
a)             4268
b)             5767
c)             3761

 

15/ Intifáda, neboli ozbrojené povstání palestinského lidu proti izraelské okupaci, poprvé začala v roce 1987. V kterém roce počala tzv. druhá intifáda, jež trvá do dnešních dnů?
a)             1993
b)             1997
c)             2000

 

16/ Jak zní akronym pro Hnutí islámského odporu, jež vyhrálo parlamentní volby v roce 2006 v oblasti samosprávného území Palestiny?
a)             Hamas
b)             Hizballáh
c)             Muslimské bratrstvo

 

17/ Které světové politické uskupení vynakládá největší finanční dotace, 500 miliónů za rok, na rozvoj palestinské samosprávy?
a)             EU
b)             USA
c)             Rada Evropy

 

18/ Plán na uzavření mírových smluv mezi Izraelci a Palestinci se označuje:
a)             Cestovní itinerář
b)             Cestovní plán
c)             Cestovní mapa

 

19/ Palestinské prezidentské volby v roce 2004 vyhrál, a v současné době je výkonným prezidentem Palestiny:
a)             Benjamin Netanjahu
b)             Amir Perec
c)             Mahmúd Abbás

 

20/ Na palestinském území v současné době existují dvě hlavní politická uskupení. Jak se nazývá to, které je tzv.umírněnější vůči Izraeli?
a)             Hamas
b)             Fatah
c)             MossadSprávné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/c, 4/a, 5/a, 6/a, 7/b, 8/c, 9/a, 10/a, 11/c, 12/c, 13/a, 14/b, 15/c, 16/a, 17/a, 18/c, 19/c, 20/b

 
Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Nezoufejte, pramenů o Izraeli a Blízkém východu je dostatek. Stačí se jen vrhnout do studia.
8–14/ Zlatá střední cesta. Vaše vědomosti stačí pro všeobecný politický přehled.
15–20/ Vaše znalosti Vás předurčují do pozice předních odborníků pro Blízký východ a jeho napjaté vztahy mezi arabským světem a Izraelem.