Státem zaručený příjem a rovná daň

03. dubna 2006 - Jan Morava
03 Dub

Ekonomické a sociální reformy ODS dostávají od socialistů nálepky výhodnosti pouze pro bohaté. Autor myšlenky státem zaručeného příjmu (aplikace negativní daně) Vlastimil Tlustý říká, že na něm vydělají všichni. Jaká je skutečnost?
  
Problémem současného sociálního systému je složitost, absence prvků motivujících k práci a zároveň měkkost vůči těm, co se sami o své vůli rozhodli na sociálním systému parazitovat. ODS správně pochopila, že pouhá úprava parametrů současného systému situaci zásadně nezmění. Proto přišla s koncepty státem zaručeného příjmu (SZP) a rovné daně.
   Státem zaručený příjem nahrazuje sociální dávky, které se týkají lidí s nezměněnou pracovní schopností. Příplatky za sníženou pracovní schopnost v systému zůstávají. Státem zaručený příjem ve výši 6 000,– Kč je existenční jistotou – pravidelným měsíčním minimálním hrubým příjmem pro každého občana staršího 18-ti let. To je zcela zásadní novinka. Například pro studenty vysokých škol ze sociálně slabých rodin SZP zaručuje lepší možnosti dosáhnout na vysokoškolské vzdělání.

U dospělých s dětmi se státem zaručený příjem navyšuje o příspěvek na dítě způsobem uvedeným v tabulce 1.


Tabulka 1: Navýšení státem zaručeného příjmu o příspěvek na dítě

Navýšení státem zaručeného příjmu o příspěvek na dítě

Z tabulky vyplývá, že systém státem zaručeného příjmu podporuje nejvíce úplné rodiny s dvěmi nebo třemi dětmi a zároveň je tak systémem propopulačním. Plán ODS počítá s každoroční úpravou SZP podle míry inflace v roce předcházejícím. SZP se stává svou fixací na počet občanů i prostředkem pro stabilizaci sociálních výdajů státního rozpočtu.


Státem zaručený příjem a ekonomicky aktivní obyvatelé
  
Dosud jsme se věnovali ekonomicky neaktivním občanům. Jaký efekt má SZP pro občany ekonomicky aktivní? U pracujících je SZP snižován podle výše jejich příjmů, a to o 15 % skutečného hrubého příjmu (dnešní hrubý příjem + 35 % sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem). Výpočet čistého příjmu není se SZP složitý. Základem je skutečný hrubý příjem sečtený se SZP všech členů domácnosti. Odečte se 15 % ze skutečné hrubé mzdy.
   Z výsledné částky se odečte rovná daň (15 %), sociální (15 %) a zdravotní (10 %) odvod.
   Výsledkem je čistý příjem domácnosti v systému SZP a rovné daně.
   Každá vydělaná koruna tak znamená navýšení příjmů bez hrozby ztráty nároku na sociální dávku, tak jak je to v dnešním systému. Každý občan je motivován vyvíjet ekonomickou aktivitu.
   Podívejme se do tabulky 2, co státem zaručený příjem a rovná daň přinesou typickým rodinám v různých sociálních vrstvách. Z uvedené tabulky vyplývá, že státem zaručený příjem a rovná daň se vyplatí skutečně všem, nejvíce pak těm, kteří pracují a vychovávají děti.

K výpočtům byl použit mzdový kalkulátor volně dostupný na www.ods.cz.


Tabulka 2: Přínos státem zaručeného příjmu a rovné daně typickým rodinám v různých sociálních vrstvách

 

Přínos státem zaručeného příjmu a rovné daně typickým rodinám v různých sociálních vrstvách