Výpisy z rejstříků mají být i na úřadech

25. dubna 2006 - Ivan Adamec
25 Dub

   V předvolebním boji by se mohlo zdát, že občany až do voleb nepotká nic, co by jim mohlo usnadnit život s úřady. Je opravdu málo věcí, které by se daly vyzdvihnout a dát jako vzor budoucímu snažení politiků v boji proti byrokracii. Aby bylo jasno, nemám nic proti úředníkům, protože jako starosta vím, že bez kvalitních úředníků nemůže dobře fungovat žádný úřad. Mám na mysli všechny ty zbytečné, nesrozumitelné a komplikované zákony, vyhlášky a nařízení, které zakládají nadměrnou byrokracii a otravují život nejen občanům, ale také úředníkům, kteří podle takových právních předpisů mají úřadovat a spravovat věci veřejné.
   V Senátu jsme mohli na základě upozornění iniciativy eStat.cz zachytit dobře míněnou novelu zákona o informačních systémech veřejné správy, která se snaží přenést možnost vydávat výpisy z centrálních registrů blíže občanům. Bohužel musím konstatovat, že nás velmi překvapilo, proč nejsou základními místy pro vydávání výpisů úřady, kam je občané musí dokládat ke všem druhům řízení, ale za základ byla vzata Česká pošta, která se musí potýkat s problémy při doručování běžných poštovních zásilek a výplatou důchodů a jiných dávek. Vždyť síť úřadů obcí, měst, městských částí a krajů je dnes tak bohatá, že je schopna plně uspokojit takové potřeby občanů. Pak může tuto základní síť doplnit třeba při splnění některých podmínek pošta nebo Hospodářská komora.
   Proto Senát navrhl pozměnit návrh zákona tak, aby již od 1. července letošního roku mohli občané na každém úřadě, kde se vede matrika, dostat výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů a živnostenského rejstříku. Kolik hodin cesty a front si budou moci občané ušetřit, nemá smysl vypočítávat. Je povinností nás politiků, kteří zastupují občany v parlamentu, hledat cesty, jak efektivně spravovat stát, profesionálně a levně úřadovat a přiblížit co nejvíce státní správu občanům. Je výhodou pro nás politiky, pokud se takové iniciativy jako eStat.cz zajímají o zefektivnění činností státu a jsou schopni nás upozornit na možné nedostatky nebo nepřesnosti a dokonce jsou schopni podávat konkrétní a kvalitní návrhy ve prospěch občanů.
   Zákon se vrací do Poslanecké sněmovny. Věřím, že odpovědné ministerstvo informatiky nebude tuto změnu blokovat a naopak doporučí poslancům pro ni hlasovat.