Unie malých a středních podniků ČR zahajuje svoji činnost

25. dubna 2006 - Petr Víšek
25 Dub

   Další mezinárodní podnikatelská organizace vznikla na začátku letošního roku. Jde o Unii malých a středních podniků ČR, jejíž činnost bude oficiálně zahájena 24. 4. 2006. Jejím prostřednictvím budou moci podnikatelská sdružení společně komunikovat s evropskými orgány, především Evropským parlamentem. Unie malých a středních podniků ČR je řádným členem Evropské unie malých a středních podniků – SME UNION, ekonomického a podnikatelského sdružení založeného roku 1996 členy podnikatelských skupin spojených s členskými politickými stranami Evropské lidové strany (EPP).
   SME UNION představuje dnes síť více než 30 evropských organizací a politických stran pravého středu, které aktivně podporují zájmy malých a středních podniků na vnitřním trhu EU. ODS je členem SME UNION od 21. 6. 2005.
   Cílem unie je odstranění diskriminačních opatření ve volném pohybu osob, poskytování služeb a uplatnění plné liberalizace vnitřního trhu EU při dodržování ochrany hospodářské soutěže. Bude svým členům poskytovat rady a pomoc, pokud se setkají s neoprávněnými zásahy ze strany jiných členských států či institucí EU. Cílem Unie malých a středních podniků je sjednotit česká podnikatelská sdružení, aby mohla jejich jménem vytvářet tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Má slíbenou podporu u partnerských profesních a oborových sdružení v Evropě i ve světě.
   Unie malých a středních podniků chystá na 24. 4. 2006 v prostorách Senátu mezinárodní konferenci o současných problémech podnikatelů v České republice. Účast na zahajovací konferenci Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR, která se koná pod záštitou předsedy senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Milana Balabána a jejímž partnerem je i CEVRO, již potvrdili významní představitelé české i evropské podnikové sféry. Na konferenci vystoupí např. Přemysl Sobotka, Mirek Topolánek, Tomáš Hruda, Jan Wiesner, Břetislav Ošťádal, Bedřich Danda, Jerzy Samborski, Ivan Štefanec, představitelé českých akademických kruhů a významní zástupci mediální scény.

SME Union