Hospodářům bude rok

25. dubna 2006 - Roman Peterka
25 Dub

  Hospodáři ČR

 Blíží se první výročí vzniku občanského sdružení Hospodáři Česká republika, jehož cílem je podporovat a rozvíjet soukromé podnikání.
   Základní součástí sdružení jsou podnikatelské kluby Hospodářů, které vznikají podle potřeb podnikatelů v daných lokalitách. Jedná se o pravidelná setkávání drobných a středních podnikatelů, kteří hovoří o svých podnikatelských problémech nejen mezi sebou, ale především s pozvanými představiteli místních úřadů. „Líbí se mi na tom, že ta setkání jsou neformální a že organizátoři mají opravdu snahu, abychom dostali co nejvíc ­od­borných či zajímavých informací. A opravdu hodně se mi líbí, že si tu před sebou podnikatelé ‚nehoní triko‘ – zkrátka že se tu k poslednímu zedníkovi chovají stejně jako k někomu, kdo má firmu o čtyřiceti zaměstnancích,“ říká o sdružení jedna z jeho členek, finanční poradkyně Libuše Toušová.

Prvním klubem jsou Hospodáři Praha 5
  
I když jsou Hospodáři zatím ještě poměrně mladým sdružením, postupně se rozšiřují a mohou se už pochlubit menšími úspěchy. Prvním klubem, který pod hlavičkou sdružení Hospodáři vznikl, jsou Hospodáři Praha 5. Klub naplno funguje od září loňského roku a stal se základem pro další rozvoj sdružení. „Myslím, že je to dobrá platforma pro setkávání podnikatelů a živnostníků se zástupci státní správy,“ říká zastupitel Mgr. Viktor Najmon. Někteří hosté klubových setkání z řad podnikatelů, kteří nejsou členy sdružení, se po seznámení s chodem klubu natolik nadchli pro myšlenky Hospodářů, že spoluzakládají kluby v místech svého působení. Sdružení také neustále organizuje setkání s dalšími podnikateli na nových místech – v dubnu se odehrají setkání v dalších pražských obvodech, ale také například v Českých Budějovicích.
   Vedle měsíčníku Hospodář spravuje sdružení další informační kanál pro české podnikatele – webové stránky www.hospodari.cz. Nejen členové klubů, ale i ostatní podnikatelé se mohou těšit na velké změny. Chceme podnikatelům nabídnout aktualizovaný servis ze všech oblastí, budeme informovat o novinkách daňového práva, o novelách zákonů apod. Tyto změny se postupně dotknou i časopisu, chystáme více rubrik a úpravu struktury Hospodáře. Zmíněné novinky budou spoluvytvářet odborníci z renomovaných firem, se kterými sdružení uzavřelo partnerské dohody.


Hospodáři nabízejí prezentaci začínajícím podnikatelům
  
Na letošní rok Hospodáři plánují první podnikatelské veletrhy, kde budou své zboží nebo služby prezentovat podnikatelé a firmy, kterým akce umožní navázat nové obchodní kontakty. Začínajícím podnikatelům chce sdružení nabídnout výstavní plochy za minimální manipulační poplatek.
   Živnostenský úřad pro Prahu 5 ustanovil na základě správního řádu sdružení Hospodáři opatrovníkem. Tuto funkci Hospodáři vykonávají ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří. Živnostenský úřad stanoví opatrovníka zejména, pokud není znám skutečný pobyt či sídlo podnikatele, není vyjasněna otázka orgánu k doručování u právnické osoby, nepodařilo se oznámit zahájení řízení hlavnímu účastníkovi, z důvodu existence právní překážky (výkon trestu, vazba, hospitalizace). Opatrovník se ustavuje i v případech, je-li tato skutečnost známa a dotyčný například písemně reaguje z výkonu trestu. „Při určení opatrovníka se preferují osoby blízké, tedy v případě MČ Praha 5 občanské sdružení Hospodáři, jehož hlavním posláním je hájení zájmu podnikatelů,“ vysvětluje vedoucí OŽI MČ Praha 5 Josef Bláha.

 

Neformálních setkání se zúčastňují představitelé státní správy (vpravo na snímku senátor RNDr. Miroslav Škaloud)
Neformálních setkání se zúčastňují představitelé státní správy (vpravo na snímku senátor RNDr. Miroslav Škaloud).