CEVRO se podílelo na besedě s drogovým odborníkem

25. dubna 2006 - Jiří Kozák
25 Dub

   Děkan Fakulty sociálních věd Floridské státní univerzity a poradce federální vlády pro drogovou problematiku profesor David Rasmussen byl na začátku dubna vzácným hostem Centra adiktologie a CEVRO. Návštěvu České republiky okořenil přednáškou na téma Boj se závislostí na válce proti drogám: co se Spojené státy mohou naučit od Evropy, kterou přednesl pro zhruba čtyřicet studentů ve Velké posluchárně Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Besedu s Davidem Rasmussenem zahájili děkan 1. lékařské fakulty Tomáš Zima a předseda CEVRO Ivan Langer.
   David Rasmussen postavil svoji protidrogovou politiku na ekonomické analýze jejích dopadů. Jeho ekonomická analýza je postavena na třech principech – reakci na pobídky, uznání omezenosti zdrojů a faktu, že všichni aktéři mají možnost náhrady, z čehož pak pro něj vyplývá, že všechny druhy veřejné politiky mají nezamýšlené důsledky. Správnost svých hypotéz se v přednášce snažil dokázat na třech hlavních cílech protidrogové politiky – snížení nabídky drog a poptávky po nich a snížení zločinnosti – ve kterých válka proti drogám podle něj selhala. Jako nástroje pro zlepšení situace navrhuje Rasmussen s;nížení represe – např. zavedení alternativ k trestu odnětí svobody, rozšíření programů na výměnu sterilních stříkaček, ochranu pacientů používajících marihuanu, podporu léčby či změny v zákoně o zabavování majetku.
   V následné diskusi se věnoval David Rasmussen dotazům studentů. Uvedl například, že pokud se ukáže, že postupná a evaluovaná liberalizace drog povede ke zlepšení výsledků, je možné uvažovat o jejich legalizaci.

David Rasmussen při přednášce
David Rasmussen při přednášce