CEVRO v médiích v březnu 2006

25. dubna 2006 - Zbyněk Klíč
25 Dub

Třetí měsíc roku 2006 byl opět bohatý na mediální výstupy týkající se CEVRO. Kromě informací o CEVRO naše sdružení též publikovalo dva autorské články.

Autorské články CEVRO
  
První z textů vyšel v pátek 10. března výkonnému redaktorovi CEVRO Revue Zbyňku Klíčovi v Hospodářských novinách a týkal se analýzy programu Strany zelených s ohledem na jejho pravicovost, resp. levicovost. Autor v textu nepopřel, že zelení prosazují pravicové ekonomické reformy, ale upozornil zároveň na několik programových bodů SZ, které se rozhodně za pravicové pokládat nedají. Vůbec největší riziko pak spatřuje v nástupu tzv. ekodiktatury, která se v programu SZ objevuje např. prostřednictvím celoročního zákazu jízdy kamionů o víkendech, povinnými kvótami automobilů na alternativní paliva či povinným minimálním podílem ekologicky aktivních ploch či biokoridorů. „Nepokulhává ale pouze programová část. Zkusme si například představit, jak si při vládní inauguraci podávají ruku ekologická aktivistka Dana Kuchtová jako ministryně životního prostředí a Martin Říman coby ministr průmyslu a obchodu…“ upozorňuje na závěr autor. Na tento text vzápětí uveřejnily Hospodářské noviny reakci a článek byl zmíněn i v rozsáhlém materiálu týdeníku EURO č. 11.
   Druhý text vyšel hned o den později v Mladé frontě DNES, jež se týkal korupce a jehož autorem byl ředitel CEVRO Ladislav Mrklas. Začíná rozlišením stáda od státu v podání K. H. Borovského, když to první je pro dobro pastýře, zatímco to druhé pro dobro všech; a ptá se: „Lidé, chcete být součástí stáda, nebo státu?“ Výčet korupčníků, jejich afér, Krejčířovy blamáže a vrcholem v kauze Vyvadil dává znát, že situace u nás není růžová. „Ve světle této i mnoha jiných neuvěřitelných kauz za účasti vládních politiků, policistů, soudců a jiných orgánů se jako logická začíná zdát otázka po vině či nevině Jiřího Kájínka. Ten tvrdí, že jeho odsouzení je dílem komplotu policistů. Stále ještě tomu sám nechci věřit. Ale jak dlouho mi tato moje víra má, ježkovy voči, ještě vydržet?“ píše Mrklas na závěr.
   I na jeho text se objevila reakce, který s obsahem příspěvku Ladislava Mrklase souhlasila.


Texty o CEVRO
  
Kromě dvou autorských počinů zástupců CEVRO se jméno našeho sdružení objevilo v mnoha dalších souvislostech. Ve čtvrtek 2. března citovala Mladá fronta spolupracovníka CEVRO Revue a odborníka na politický marketing Marka Buchtu, který se pro deník vyjádřil ke startu předvolební kampaně ODS. „Rozdíl je v tom, že naše kampaň na rozdíl od SPD není negativistická, neútočíme na program soupeře.“ uvedl v článku M. Buchta.
   V souvislosti s volební kampaní bylo CEVRO citováno i v nedělníku Nedělní svět. A to hned dvakrát. Poprvé v článku „Jak nejlépe prodat politika“, kde se několik expertů vyjadřovalo k minulosti volebních kampaní u nás. Ředitel CEVRO Ladislav Mrklas zhodnotil strategii ODS v roce 1998: „ODS se pokusila o … tah s heslem Zastavte socialisty, národ volí Klause. Šlo o heslo kontroverzní, zejména kvůli opoziční smlouvě a také proto, že Václav Klaus představoval politika vzbuzujícího rozdílné emoce. V boji o nerozhodnuté voliče byla sázka na něj zcela fatální chybou.“ V dalším textu – Kampaň si rozvracet nedáme – který se zabýval předvolebními strategiemi jednotlivých stran, se Ladislav Mrklas vyjádřil k problematice billboardů. „Pokud jich visí hodně, svědčí to o aktivitě strany, ne jen o tom, kolik je schopna na kampaň vynaložit peněz, což lidi spíše popouzí.“
   Kromě těchto textů publikovala v médiích rovněž spolupracovnice CEVRO Jaroslava Kypetová, která se ve dvoudílném článku v měsíčníku Obec a finance věnovala fungování samosprávy v Portugalsku.