Hádanka a kvíz

25. dubna 2006 - redakce
25 Dub

Poznáte poslance ODS na fotce?

 Hádanka


Znáte autory významných liberálně-konzervativních děl?

José Ortega y Gasset                    Bohatství národů
Adam Smith                                    Byrokracie
Alexis de Tocqueville                      Cesta do otroctví
Russell Kirk                                     Demokracie v Americe
F. A. Hayek                                    Kapitalismus a svoboda
Eric Voegelin                                   Konzervativní smýšlení
Edmund Burke                                Listy federalistů
Ludwig von Mises                           Nová věda o politice
Karl Popper                                    Otevřená společnost a její    
                                                       nepřátelé
Milton Friedman                              Smysl konzervatismu
A. Hamilton, J. Madison, J. Jay     Svědek
Roger Scruton                                Vzpoura davů
Whittaker Chambers                       Úvahy o revoluci ve Francii

 

Vtip

 

Vtip
Další obrázky najdete na internetovém portálu CEVRO www.VolebniFakta.cz
Autor: Jiří Ďuriš

 

Řešení: Hádanka: Miloš Patera Kvíz: José Ortega y Gasset – Vzpoura davů, Adam Smith – Bohatství národů, Alexis de Tocqueville – Demokracie v Americe, Russell Kirk – Konzervativní smýšlení, F. A. Hayek – Cesta do otroctví, Eric Voegelin – Nová věda o politice, Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii, Ludwig von Mises – Byrokracie, Karl Popper – Otevřená společnost a její nepřátelé, Milton Friedman – Kapitalismus a svoboda, A. Hamilton, J. Madison, J. Jay – Listy federalistů, Roger Scruton – Smysl konzervatismu, Whittaker Chambers – Svědek