LKA Praha - závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení ročníku

16. května 2006 - CEVRO News
16 Kvě
1151100000000

Absolventi pražské větve LKA 2005/2006

Posluchači Akademie absolvovali test z probraného učiva a před komisí obhajovali svojí závěrečnou práci.

Test i obhajoba se konaly v přednáškovém sále CEVRO na Letenském náměstí 4.

Pro absolventy pak byla připravena slavnostní večeře spojená s předáváním diplomů Liberálně-konzervativní akademie.

Seznam absolventů v Praze
 

 Bartoňová Jana

Kubíková Marie 

 Bláha Jiří

 Lacinová Jana

 Bolcek Martin

 Legutko Miroslav

 Decker Jan

 Nechvátal Antonín

 Dědina Jan

 Nožička Martin

 Dekojová Olga

 Polanecký Michal

 Dluhošová Hana

 Prinzová Lucie

 Dvořáková Martina

 Rázková Daniela

 Hanáček Josef

 Razskazov Jiří

 Hinthausová Alena

 Ringler Hynek

 Hulák Jaroslav

 Thiemelová Alice

 Jungwirthová Marianna

 Vaňková Michala

 Kašpar Ladislav

 Veselá Eva

 Kodetová Soňa

 Vomastek Jaroslav

 Kopáček Martin

 Wijas Dalibor

 Korábová Monika

 Židek Petr