Příklad dobré spolupráce dvou místních sdružení v Prostějově

31. května 2006 - Tomáš Blumenstein
31 Kvě

V mnoha městech republiky působí více místních sdružení a v této souvislosti se občas objevují v ODS názory, že by mělo být vždy jedno místní sdružení na jednu radnici. Není ovšem pravdou, že by samotná přítomnost dvou a více sdružení byla příčinou problémů. V Prostějově je tomu přesně naopak.
   Již pátým rokem zde působí místní sdružení ODS Pros­tě­jov­-měs­to a Prostějov a obě sdružení spolu výborně spolupracují. Klub zastupitelů funguje jako jeden celek a navenek ani není znát, který zastupitel je z kterého sdružení. I k sestavování kandidátní listiny do komunálních voleb jsme se postavili společně a již v roce 2005 jsme uzavřeli dohodu, schválenou usnesením obou místních sněmů, podle které bude kandidátní listina sestavena poměrně z obou místních sdružení. Jak to tedy proběhne? Nejprve se uskuteční místní sněmy, na kterých budou mít kandidáti možnost se představit, přesvědčit přítomné o svém programu, schopnostech či vzdělání, a na kterých také proběhne volba pořadí kandidátů. Následovat bude volební shromáždění složené z delegátů těchto místních sdružení, které zvolí lídra kandidátní listiny mezi kandidáty s číslem jedna z obou místních sdružení, nezvolený se stává dvojkou. Pořadí od třetího místa je sestaveno podle d’Hondtovy metody dle členské základny z pořadí zvoleného na místních sněmech a volební shromáždění o něm jen hlasuje.
   S tímto návrhem přišlo MS Pros­tě­jov­-měs­to jako větší sdružení právě proto, aby početně menší MS Prostějov nemělo obavy z jednobarevného sestavení kandidátní listiny, jak tomu bývá v některých městech. Tento systém současně zajišťuje, že např. nebude první polovina kandidátky složena z členů většího sdružení a druhá polovina z menšího, anebo že by chtěli členové většího místního sdružení měnit pořadí, které si mezi sebou zvolili členové MS Prostějov. Deklarujeme tím vzájemný respekt a stejné šance obou místních sdružení. Tato dohoda přispěla k politickému klidu v prostějovské ODS a mohu jen doporučit ostatním sdružením podobný postup.