Oslavy 15 let ODS

31. května 2006 - Petr Sokol
31 Kvě

Občanská demokratická strana 21. a 22. dubna slavila své 15. narozeniny. Vznikla před 15 lety v Olomouci a právě tam se letošní oslavy konaly. Jejich středem se stala konference, kterou pod názvem „15 let české a slovenské pravicové politiky“ uspořádala Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie CEVRO. Konference se konala přímo na místě, kde proběhl před 15 lety ustavující kongres občanských demokratů – v sále Sidia v olomouckém hotelu Sigmia. Konferenci, kterou moderoval Ivan Langer, otevřelo promítání unikátní reportáže z ustavující kongresu ODS v roce 1991. Následovala zdravice prezidenta republiky a čestného předsedy ODS Václava Klause.
   V prvním bloku konference společně vystoupili předsedové Občanské demokratické strany Mirek Topolánek a Slovenské demokratické a křesťanské unie – Demokratické strany (SDKU-DS) Mikuláš Dzurinda. Oba předsedové hlavních pravicových sil se zamýšleli nad tím, co všechno naše republiky spojuje a jaký byl pro nás vývoj po pádu komunismu.
   Druhý blok otevřely za­hra­nič­ně­-po­li­tic­ké příspěvky, které přednesli státní tajemnice slovenského ministerstva zahraničí Magda Vašáryová a předseda klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu Jan Zahradil. Program konference, které přihlížel do posledního místa zaplněný sál, uzavřelo vystoupení ředitele amerického Mezinárodního republikánského institutu (IRI) Jana Surotchaka a publicisty Martina Štěpánka.
   V rámci jednání konference předsedové ODS a SDKU-DS M. Topolánek a M. Dzurinda podepsali společné prohlášení, jehož plný text naleznete v rubrice Měsíc české ­pra­vice.
   Olomoucké oslavy měly i svou méně formální část. Po skončení konference se na olomouckém Horním náměstí uskutečnil koncert Pražského komorního orchestru, po němž se konal velkolepý ohňostroj. V sobotu 22. dubna oslavy pokračovaly další akcí pro širokou veřejnost. Zábavný program pod názvem „15 let společně po modré“ proběhl za velkého zájmu veřejnosti v areálu olomouckého letního kina.
   V rámci oslav probíhalo v Olomouci také zasedání Výkonné rady ODS.


Konferenci sledoval nabitý sál hotelu Sigmia, kde před patnácti lety byla založena ODS.
Konferenci sledoval nabitý sál hotelu Sigmia, kde před patnácti lety byla založena ODS.

Jedním z hlavních řečníků konference byl slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.
Jedním z hlavních řečníků konference byl slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

V rámci konference věnovala ODS Olomouckému kraji šek na 300 tisíc korun na odstranění následků povodní. Na snímku Mirek Topolánek a hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík.
V rámci konference věnovala ODS Olomouckému kraji šek na 300 tisíc korun na odstranění následků povodní. Na snímku Mirek Topolánek a hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík.