LKA: V dubnu kromě přednášek i setkání Akademiků

31. května 2006 - Petra Viktorová
31 Kvě

Vrchol přednáškových bloků v podobě návštěvy ředitele hamburského Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku Petra Robejška, doplněný přednáškami z politologie, ale také vzájemné setkání pražských a olomouckých Akademiků v rámci oslav patnáctého výročí ODS v Olomouci – takový byl dubnový program pro studenty Liberálně-konzervativní akademie.
   Pořadí přednášek bylo tentokrát, vzhledem k oslavám, vyměněno a v sobotu tak zahajovala předposlední sérii přednášek Olomouc. Zde vystoupil v dopoledním bloku politolog a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který se věnoval českému politickému systému a jeho specifikům. Po něm již přišel na scénu odborník na mezinárodní vztahy Petr Robejšek, který studentům nastiňoval problémy týkající se národních zájmů.
   O den později se LKA přesunula do Prahy, kde byly na programu stejné obory, ale mírně odlišné obsazení, neboť Ladislava Mrklase vystřídal v politologickém bloku Petr Sokol, zabývající se stranickými a volebními systémy. Odpolední část patřila, stejně jako v Olomouci, Petru Robejškovi. Kromě nich před studenty vystoupil i poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch, který je seznámil s fungováním instituce, v níž působí.

 
V květnu čekají studenty poslední přednášky
  
Závěrečné bloky přednášek čekaly na studenty v květnu. Zatímco v Praze se přítomným představila politologická dvojice Markéta Pitrová – Ladislav Mrklas, v Olomouci místo prvně zmiňované přednášel právo soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček. V červnu již na studenty čeká test a obhajoba závěrečné práce.