Problémy dopravy v Ústeckém kraji

31. května 2006 - Jiří Kozák
31 Kvě

Doprava je v naší republice – v srdci Evropy – velký problém. Silnice, koleje i řeky nezatěžují jen dopravní prostředky domácí, ale i velké množství dopravy tranzitní. Jedním z nejvíce zkoušených regionů v tomto směru je Ústecký kraj. CEVRO uspořádalo v Teplicích konferenci, která měla za cíl diskutovat možná řešení.
   Pozvání na konferenci přijal předseda ODS Mirek Topolánek, hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, místopředseda Hospodářského výboru PS Oldřich Vojíř, prezident Svazu dopravy Jaroslav Hanák a náměstek Generálního ředitelství Českých drah pro osobní dopravu Jiří Kolář. Moderování akce se ujal odborník na dopravu Aleš Řebíček.
   Všichni přítomní se shodli, že současný stav péče o infrastrukturu je neudržitelný a stát v tomto ohledu zaspal. Peníze, které jsou uvolňovány na kraje, jsou nedostatečné. Ústecký kraj například dostal na rok celkovou částku, která se sotva rovná nutné investici do mostů v havarijním stavu, na další opravy, či dokonce investice, by vůbec nezbylo.
   Mirek Topolánek upozornil, že je nutné zlepšit čerpání z fondů Evropské unie. Ing. Hanák připomněl, že za pár let, po přistoupení Bulharska a Rumunska, již na čerpání z fondů může být pozdě.
   Aleš Řebíček shrnul kroky, které je třeba udělat, do tří bodů. Je důležité zlepšit legislativní prostředí v dopravě, změnit právní subjektivitu a strukturu státních podniků a v neposlední řadě reformovat financování dopravní infrastruktury. Nezbývá než doufat, že k těmto změnám bude po volbách prostor.

Jaroslav Hanák, Jiří Kolář, Aleš Řebíček a Mirek Topolánek (zleva)
Jaroslav Hanák, Jiří Kolář, Aleš Řebíček a Mirek Topolánek (zleva)