CEVRO v médiích v dubnu 2006

31. května 2006 - Zbyněk Klíč
31 Kvě

Ve čtvrtém měsíci roku 2006 přinášela česká média řadu informací, v nichž se zmiňovala i o našem sdružení. Zde najdete stručný souhrn, o čem se v souvislosti s CEVRO v dubnu psalo.
   Mladá fronta DNES publikovala 19. dubna ve své domácí rubrice článek s výmluvným titulkem „ČSSD se barví dozelena“. V textu autor analyzuje postoje ČSSD k ekologickým tématům a snahu socialistů přebrat voliče Zeleným, stejně jako se věnuje argumentům, které by proti staronové straně měla používat pravice. „Zdůrazňujte, že jejich ekologická daňová reforma zdraží všechny energie, zdraží benzin i topení. To nebudeme topit a jezdit auty?“ pokládá si v textu řečnickou otázku ředitel CEVRO Ladislav Mrklas. Článek zároveň informuje o školeních, která CEVRO pořádá pro kandidáty ODS a kde se snaží vůči Zeleným nalézt vhodné argumenty.
   Tematice školení kandidátů se věnoval i příspěvek ve stejném deníku o dva dny později. Ten obsáhle referoval o předvolebním vývoji v ČSSD i ODS. V sekci, věnované ODS, se autoři věnovali obsáhle zejména školení, která CEVRO pro kandidáty ODS pořádá. Pisatel v textu podává čtenáři popis průběhu školení, konkrétně z Brna. „Říkejte raději krátké věty. Dejte tam dynamiku. Lidem to bude znít příjemněji,“ cituje deník spolupracovníka CEVRO Jiřího Frgala. Deník jsou zmiňovány ekonomická přednáška Martina Kupce a politologická část ředitele CEVRO Ladislava Mrklase, který se vyjádřil mj. k lídrovi jihomoravské kandidátky Bohuslavu Sobotkovi. „Je to těžký soupeř, ale stačí připomínat, že je to ministr financí bez ekonomického vzdělání, bez jakékoliv mimopolitické pracovní zkušenosti a neumí anglicky.“

Nejvíce textů bylo věnováno oslavám ODS
  
Největší počet citátů zaznamenala v dubnu oslava 15 výročí od založení ODS. Dvakrát o akci referovala Mladá fronta DNES, dvakrát Právo a jednou regionální Olomoucký den. Kromě toho se brněnský deník Rovnost z 21. dubna 2006 zmínil i o besedě studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s tajemnicí ministra zahraničních věcí Slovenska Magdou Vašáryovou.
   Česká média referovala i o další akci, na níž se podílelo CEVRO. Hned v prvních dnech čtvrtého měsíce publikovala Mladá fronta DNES rozhovor s protidrogovým odborníkem Davidem Rasmussenem, který byl hostem CEVRO a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze.
   Specifický článek věnovaly CEVRO Lidové noviny na konci dubna, kdy se Jiří Felix zamýšlel nad různými podobami i možnostmi ztvárnění české státní symboliky. V závěru poukazuje na fakt, že „Česká centra jsou označována logem, které o našem státě a jeho dějinách nevypovídá naprosto nic. A kromě toho je téměř shodné se značkou Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie CEVRO, tedy instituce mající úplně odlišné poslání.“

Autorské texty CEVRO
  
V měsíci dubnu publikovalo CEVRO rovněž jeden autorský text. Jednalo se o recenzi na nový ruský film První po Bohu ve studentských novinách AGORA, jehož autorem byl výkonný redaktor CEVRO Revue. Článek film chválí mj. za komplexnost děje, který představuje vše, jen ne jednoduchý příběh se šťastným happy endem.