Vědomostní test

31. května 2006 - René Šifta
31 Kvě

Postavení politických stran v právním systému ČR


 1/ V kterém ústavním předpise má základní oporu Zákon č. 424/1991, o sdružování v politických stranách a hnutích?
a)             Listina základních práv a svobod
b)            Ústava České republiky
c)             jednací řád Sněmovny a Senátu


2/ Členem politické strany nebo hnutí může být jen:
a)             právnická osoba
b)             fyzická osoba
c)             obchodní společnost


3/
Občan ČR starší 18 let se může v jednom okamžiku stát právoplatným a řádným členem?
a)             dvou stran
b)            jedné strany a dvou hnutí
c)             pouze jedné strany anebo hnutí


4/
Strany a hnutí jsou registrovány ve formě:
a)             zájmové sdružení právnických osob
b)             smlouva o sdružení
c)             právnická osoba


5/
Návrh na registraci stran a hnutí podává k ministerstvu vnitra tzv. „přípravný ­výbor“ a to nejméně v počtu osob:
a)             10
b)               3
c)               5


6/
Vznik strany a hnutí je nutno doložit peticí podepsaných osob alespoň v počtu:
a)             1000
b)               100
c)             5000


7/
Který soudní orgán je zmocněn zrušit politickou stranu nebo hnutí?
a)             Nejvyšší správní soud
b)             Nejvyšší soud
c)             Vrchní soud v Olomouci


8/ V České republice existuje veřejně přístupný seznam, do kterého se zapisují všechny politické subjekty podle zákona o politických stranách: Jak se příslušný seznam nazývá?
a)             Grossův seznam
b)             rejstřík stran a hnutí
c)             politický rejstřík


9/
Strany a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Odpovídají a ručí za závazky stran a hnutí také samotní jejich členové?
a)             ne
b)             ne v období 90 dnů před volbami
c)             ano


10/
Mohou strany a hnutí vlastnit majetek mimo území České republiky?
a)             ano
b)             ano, ale jen nemovitý
c)              ne


11/ Příspěvek na činnost strany zahrnuje příspěvky:
a)             stálý a na mandát
b)             stabilní a na mandát
c)             provozní


12/ Každé politické uskupení, které disponuje mandátem poslance nebo senátora obdrží od státu příspěvek v roční výši:
a)             900.000
b)             500.000
c)             100.000


13/ Existuje v právním řádu České republiky legální definice politické strany nebo politického hnutí?
a)             ne
b)            ano


14/ Který z níže vyjmenovaných státních orgánů může kontrolovat hospodaření politických subjektů v České republice:
a)             Nejvyšší kontrolní úřad
b)             Ombudsman
c)             žádný subjekt


15/ Na jak dlouhou dobu může Nejvyšší správní soud pozastavit činnost politické strany nebo hnutí?
a)             2 měsíce
b)             1 rok
c)             6 měsíců


16/ Existuje v České republice oddělení politických stran a hnutí od státu?
a)             ano
b)             ne
c)             ano, ale jen v přesně definovaných případech


17/ Mohou být v České republice součástí stran a hnutí ozbrojené složky?
a)             ano
b)             ne
c)             jejich činnost je ukončena vyhlášením voleb


18/ Kolik, od roku 1989 do současnosti, platilo v ČR zákonů o politických stranách?
a)             1
b)             3
c)             2


19/ Kolik stran se přihlásilo do letošních parlamentních voleb?
a)             25
b)             26
c)             27


20/ Může politická strana založit obchodní společnost?
a)             ano
b)             ne
c)             ano, ale pouze pro provozování vydavatelství, publikační činnost či výrobu a prodej propagačních předmětů

 

Správné odpovědi:
1/a, 2/b, 3/c, 4/c, 5/b, 6/a, 7/a, 8/b, 9/a, 10/c, 11/a, 12/b, 13/a, 14/c, 15/b, 16/a, 17/b, 18/c, 19/b, 20/c.

 
Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Rychle nalistujte zákon o sdružování v politických stranách a hnutích a studujte!
8–14/ Vaše vědomosti Vám pro pochopení fungování politické strany postačují, k dokonalosti ale ještě kapička chybí.
15–20/ Vy jste skutečný odborník na postavení českých politických stran! Smekáme!