Jaké voliče mají jednotlivé strany

20. Června 2006 - Zbyněk Klíč
20 Čer

Jediné doposud zveřejněné údaje se sociodemografickou charakteristikou voličů jednotlivých politických stran zveřejnila společnost SCaC. U prvního zkoumaného kritéria – pohlaví – k významnější rozdílům nedošlo. Dvě největší politické strany a Zelení měli u mužů i u žen takřka (či úplně) shodné preference. U KSČM převážili mírně muži, u lidovců pak ženy.
   Zajímavější výsledky přináší analýzy na základě vzdělání. Obecně platí, že s růstem vzdělanosti roste i volba pro pravicové strany a tento trend se potvrdil i v letošních volbách – zatímco mezi lidmi se základním vzděláním dosáhla nejlepšího výsledku ČSSD – 35 %, u vysokoškoláků dominovala s 45 % ODS. ODS získala nejvyšší podíl hlasů i u lidí s maturitou, u vyučených dominovala ČSSD.

ODS volili nejvíce podnikatelé do 44 let
  
Stejně očekávané výsledky jako u vzdělání přinesla i data dle věku. ODS volilo nejvíce občanů do 44 let, nejvíce pak občané nad 30 let. ODS získala nejvíce prvovoličů (39 %), přičemž tato skupina hrála důležitou roli i v případě Zelených (12 %). S rostoucím věkem stoupala podpora levicových stran. U důchodců získala nejvíce ČSSD, přičemž druhá levicová strana – KSČM – za ní zaostala o 14 % (což částečně vysvětluje roli ČSSD při přebírání komunistických voličů) a předstihla jí i ODS.
   Analýza voličského rozhodování na základě ekonomické aktivity přináší ODS příznivé výsledky – očekávaným faktem byla podpora od živnostníků, která dosáhla v těchto volbách 65 %. Za pozornost ale stojí spíše podpora od zaměstnanců a nezaměstnaných – čili u skupin, které tradičně volí levicové strany. U zaměstnaných ODS získala 32 % a zaostala za ČSSD, na rozdíl od jiných kategorií, kde na ní obvykle ztrácí více (volba lidí se základním vzděláním, starší voliči,…), pouze o 4 %, v segmentu nezaměstnaných, kteří se často kloní ke KSČM získala ODS 27% a o šest procent komunisty předstihla.
   Posledním zkoumaným kritériem bylo náboženské vyznání. Dle těchto dat volí ODS nejvíce lidé bez vyznání. Výrazně méně hlasů získala ODS od zástupců římskokatolického vyznání, kde jí však potenciální voliče přebírala KDU-ČSL. Ta získala drtivou většinu svých voličů právě v této kategorii. Nejvíce svých příznivců zde měla i ČSSD.