Volby do Poslanecké sněmovny 2006 - pozorovatelský program

25. července 2006 - Jiří Kozák
25 Červ

   CEVRO podporuje demokratické síly ve státech jako jsou Bělorusko, Bosna, Makedonie, Moldávie či Srbsko. Na konci května připravilo pro jejich zástupce pozorovatelskou stáž u příležitosti parlamentních voleb v České republice.
   Devatenáct pozorovatelů se během pěti dnů seznámilo s volební kampaní českých stran, zúčastnilo se předvolebních akcí kandidátů ODS Jana Moravy a Petra Bratského, poznalo volební a stranický systém a ústavní uspořádání České republiky. Součástí programu byla i návštěva Poslanecké sněmovny, televizní debaty mezi kandidáty na premiéra na TV Prima, návštěva volebních místností a na úplný závěr v sobotu 3. června diskuse nad exit-polly, které byly zveřejněny v okamžiku uzavření volebních místností.
   V rámci programu se uskutečnil také seminář o politickém marketingu v letošní české kampani a jejím srovnání s kampaněmi v Evropě. Na tento seminář a dva závěrečné dny pozorovatelské stáže byli pozváni i zástupci dalších partnerských organizací CEVRO ze států Evropské unie.
   Program se uskutečnil s podporou Westminster Foundation for Democracy a International Republican Institute.

 
úterý 30. května 2006
• příjezd účastníků z Moldávie, Bosny, Srbska a Makedonie.

středa 31. května 2006
• základní seznámení s politickou situací v Evropě
• činnost a organizace CEVRO
• návštěva Poslanecké sněmovny, fungování Parlamentu
• návštěva Informačního centra ODS na Národní třídě
• příjezd účastníků z Běloruska
• účast na TV diskusi kandidátů na premiéra Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka na TV Prima

čtvrtek 1. června 2006
1. skupina s kandidátem Janem Moravou
• diskuse se studenty Obchodní akademie v Neratovicích
• kampaň na ulici v Neratovicích, Kralupech nad Vltavou a na mítinku v Mělníku
• seminář o osobní kampani kandidáta

2. skupina s poslancem a kandidátem Petrem Bratským
• základní seznámení s kampaní kandidáta
• kampaň na ulici v různých částech Prahy
• účast na závěrečném mítinku ODS na Václavském náměstí

pátek 2. června 2006
  
V pátek se celý den konal seminář, kterého se kromě pozorovatelů zúčastnili i zástupci KAS, IRI, polské Občanské platformy a slovenské SDKÚ.
• ústavní systém ČR: Petr Kolář, Parlamentní institut
• stranický systém v ČR: Petr Sokol, politolog a šéfredaktor CEVRO Revue
• volební systém v ČR: Ladislav Mrklas, politolog a ředitel CEVRO
• volební kampaň ODS a dalších stran: Marek Buchta, člen centrálního volebního štábu ODS
• komparace kampaní v zemích Střední Evropy: Ladislav Mrklas a Marek Buchta

sobota 3. června 2006
• návštěva volební místnosti a seznámení se s aktem volby
• seminář o organizační struktuře ODS, Adéla Kadlecová, zahraniční tajemnice ODS ve spolupráci s Karlem Coufalem, ředitelem organizační sekce ODS
• sledování exit pollů, politologický rozbor a diskuse nad prvním odhadem výsledků po uzavření volebních místností

Závěr
   CEVRO si vytýčilo několik cílů. Prvním byla podpora demokratických sil v uvedených státech. Účast členů osmi demokratických stran na bohatém programu a jejich přijetí v naší republice dostatečně ukázala náš zájem na demokratickém procesu v jejich regionech.
   Dalším cílem byla možnost sdílet zkušenosti a nápady z volebních kampaní v různých státech. Pozorovatelé si vyzkoušeli kampaň přímo na ulici, kdy strávili celý den s kandidáty do Poslanecké sněmovny, navštívili informační centrum ODS a byla jim představena kampaň všech relevantních stran v ČR. Navzájem se pak seznámili se zkušenostmi s kampaní ve svých domovských zemích. Pozorovatelé získali velké množství informačních a propagačních materiálů a dokumentů ke kampani.
   Třetím cílem bylo vytvoření kontaktů mezi účastníky. Úspěch tohoto cíle byl podpořen i účastí zástupců z jiných států EU. Pro další vývoj v domovských státech účastníků jsou tyto vazby důležité, právě z důvodu vzájemné podpory a sdílení zkušeností.
   Kromě těchto cílů se podařila ještě velmi důležitá věc. Účastníci odjížděli se zkušeností, že v CEVRO a v ODS mají partnera a navíc si vytvořili pozitivní vazbu na naší zemi.

 

Pozorovatelé se zúčastnili kampaně na ulicích; zde v Kralupech nad Vltavou
Pozorovatelé se účastnili kampaně na ulicích; zde v Kralupech nad Vltavou.


Páteční seminář, kterého se účastnili i zástupci organizací a stran zemí EU
Páteční seminář, kterého se účastnili i zástupci organizací a stran zemí EU


Marek Buchta představil marketingovou strategii kampaně českých stran
Marek Buchta představil marketingovou strategii kampaně českých stran.


Při rozdávání letáků na Václavském náměstí
Při rozdávání letáků na Václavském náměstí


V televizním studiu před začátkem debaty mezi Paroubkem a Topolánkem
V televizním studiu před začátkem debaty mezi Paroubkem a Topolánkem


S kandidátem Janem Moravou na kampani v Neratovicích
S kandidátem Janem Moravou na kampani v Neratovicích