Třetí ročník Akademie úspěšně zakončen

25. července 2006 - Petra Viktorová
25 Červ

   Absolvováním testu a obhájením závěrečné práce byl v posledních dvou červnových víkendech úspěšně zakončen třetí ročník Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie, jednoročního mezioborového studia ekonomie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, politického marketingu a komunikace a veřejné prezentace. Celkem 54 studentů, kteří navštěvovali každý měsíc přednášky jednotlivých oborů, zvládlo obě části zkoušek úspěšně a mohlo tak obdržet při slavnostní večeři diplom absolventa z rukou předsedy správní rady CEVRO Ivana Langera. Mezi posluchači letošního ročníku akademie byli poprvé také zástupci KDU-ČSL.
   V Olomouci byla u obhajob komise ve složení ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol, Petr Kolář a Hana Svobodová. V Praze byli oponenty studentských prací odborník na komunikaci a veřejnou prezentaci Jiří Frgal a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach.
   V nadcházejícím akademickém roce bude Liberálně-konzervativní akademie pokračovat čtvrtým ročníkem. Vzhledem k velkému zájmu o studium na LKA byl prodloužen termín podání přihlášek do 10. července, po němž proběhne výběr posluchačů.

Absolventi LKA 2005/2006 v Olomouci
Absolventi LKA 2005/2006 v Olomouci

Absolventi LKA 2005/2006 v Praze
Absolventi LKA 2005/2006 v Praze

Studenti při testech v Olomouci
Studenti při testech v Olomouci

Absolventi LKA 2005/2006,
skupina Olomouc

Adamíková Petra 

 Mička Jan

 Bradová Jiřina

 Nováková Alena

 Fritscherová Jarmila

 Pažourková Magdalena

 Hanáková Marcela

 Helena Ruszová

 Horák Pavel

 Řezáčová Karla

Hrubý Jaroslav

Smékalová Vendula 

Kalová ilona

 Staníčková Blanka

 Krejčí Milada

 Svoják Igor

 Kropáč Ivo

 Šťastný Stanislav

 Kulíšek Jakub

 Šustr Ladislav

 Loukotka Marek

 Žouželková Martina


Absolventi LKA 2005/2006,
skupina Praha


Bartoňová Jana

Kubíková Marie 

 Bláha Jiří

 Lacinová Jana

 Bolcek Martin

 Legutko Miroslav

 Decker Jan

 Nechvátal Antonín

 Dědina Jan

 Nožička Martin

 Dekojová Olga

 Polanecký Michal

 Dluhošová Hana

 Prinzová Lucie

 Dvořáková Martina

 Rázková Daniela

 Hanáček Josef

 Razskazov Jiří

 Hinthausová Alena

 Ringler Hynek

 Hulák Jaroslav

 Thiemelová Alice

 Jungwirthová Marianna

 Vaňková Michala

 Kašpar Ladislav

 Veselá Eva

 Kodetová Soňa

 Vomastek Jaroslav

 Kopáček Martin

 Wijas Dalibor

 Korábová Monika

 Židek Petr